4. Catutthavaggo

322. “Seyyath±pi bhikkhave, appamattaka½ imasmi½ jambud²pe ±r±mar±maºeyyaka½ vanar±maºeyyaka½ bh³mir±maºeyyaka½ pokkharaºir±maºeyyaka½; atha kho etadeva bahutara½ yadida½ ukk³lavik³la½ nad²vidugga½ kh±ºukaºµakaµµh±na½ [kh±ºukaº¹akadh±na½ (s². p².)] pabbatavisama½; evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye thalaj±, atha kho eteva satt± bahutar± ye odak±”.
323. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye manussesu pacc±j±yanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye aññatra manussehi pacc±j±yanti.
… Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye majjhimesu janapadesu pacc±j±yanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye paccantimesu janapadesu pacc±j±yanti aviññ±t±resu milakkhesu [milakkh³su (ka.)].
324. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye paññavanto aja¼± ane¼am³g± paµibal± subh±sitadubbh±sitassa atthamaññ±tu½; atha kho eteva satt± bahutar± ye duppaññ± ja¼± e¼am³g± na paµibal± subh±sitadubbh±sitassa atthamaññ±tu½.
325. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye ariyena paññ±cakkhun± samann±gat±; atha kho eteva satt± bahutar± ye avijj±gat± samm³¼h±.
326. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye labhanti tath±gata½ dassan±ya; atha kho eteva satt± bahutar± ye na labhanti tath±gata½ dassan±ya.
327. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye labhanti tath±gatappavedita½ dhammavinaya½ savan±ya; atha kho eteva satt± bahutar± ye na labhanti tath±gatappavedita½ dhammavinaya½ savan±ya.
328. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye sutv± dhamma½ dh±renti; atha kho eteva satt± bahutar± ye sutv± dhamma½ na dh±renti.
329. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye dh±t±na½ [dhat±na½ (s². sy±. ka½. p².)] dhamm±na½ attha½ upaparikkhanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye dh±t±na½ dhamm±na½ attha½ na upaparikkhanti.
330. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhamma½ paµipajjanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhamma½ na paµipajjanti.
331. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye sa½vejaniyesu µh±nesu sa½vijjanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye sa½vejaniyesu µh±nesu na sa½vijjanti.
332. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye sa½vigg± yoniso padahanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye sa½vigg± yoniso na padahanti.
333. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye vavassagg±rammaºa½ karitv± labhanti sam±dhi½ [cittassa sam±dhi½ (s².)] labhanti cittassekaggata½ [cittassekagga½ (s².)]; atha kho eteva satt± bahutar± ye vavassagg±rammaºa½ karitv± na labhanti sam±dhi½ na labhanti cittassekaggata½.
334. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye annaggarasagg±na½ l±bhino; atha kho eteva satt± bahutar± ye annaggarasagg±na½ na l±bhino, uñchena kap±l±bhatena y±penti.
335. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa l±bhino; atha kho eteva satt± bahutar± ye attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa na l±bhino. Tasm±tiha, bhikkhave eva½ sikkhitabba½– attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa l±bhino bhaviss±m±ti. Evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabbanti.
336-338. “Seyyath±pi bhikkhave, appamattaka½ imasmi½ jambud²pe ±r±mar±maºeyyaka½ vanar±maºeyyaka½ bh³mir±maºeyyaka½ pokkharaºir±maºeyyaka½; atha kho etadeva bahutara½ yadida½ ukk³lavik³la½ nad²vidugga½ kh±ºukaºµakaµµh±na½ pabbatavisama½. Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye manuss± cut± manussesu pacc±j±yanti, atha kho eteva satt± bahutar± ye manuss± cut± niraye pacc±j±yanti…pe… tiracch±nayoniy± pacc±j±yanti…pe… pettivisaye pacc±j±yanti”.
339-341. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye manuss± cut± devesu pacc±j±yanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye manuss± cut± niraye pacc±j±yanti… tiracch±nayoniy± pacc±j±yanti… pettivisaye pacc±j±yanti.
342-344. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye dev± cut± devesu pacc±j±yanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye dev± cut± niraye pacc±j±yanti… tiracch±nayoniy± pacc±j±yanti… pettivisaye pacc±j±yanti.
345-347. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye dev± cut± manussesu pacc±j±yanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye dev± cut± niraye pacc±j±yanti… tiracch±nayoniy± pacc±j±yanti… pettivisaye pacc±j±yanti.
348-350. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye niray± cut± manussesu pacc±j±yanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye niray± cut± niraye pacc±j±yanti… tiracch±nayoniy± pacc±j±yanti… pettivisaye pacc±j±yanti.
351-353. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye niray± cut± devesu pacc±j±yanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye niray± cut± niraye pacc±j±yanti… tiracch±nayoniy± pacc±j±yanti… pettivisaye pacc±j±yanti.
354-356. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye tiracch±nayoniy± cut± manussesu pacc±j±yanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye tiracch±nayoniy± cut± niraye pacc±j±yanti… tiracch±nayoniy± pacc±j±yanti… pettivisaye pacc±j±yanti.
357-359. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye tiracch±nayoniy± cut± devesu pacc±j±yanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye tiracch±nayoniy± cut± niraye pacc±j±yanti… tiracch±nayoniy± pacc±j±yanti… pettivisaye pacc±j±yanti.
360-362. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye pettivisay± cut± manussesu pacc±j±yanti; atha kho eteva satt± bahutar± ye pettivisay± cut± niraye pacc±j±yanti… tiracch±nayoniy± pacc±j±yanti… pettivisaye pacc±j±yanti.
363-365. … Evameva½ kho, bhikkhave, appak± te satt± ye pettivisay± cut± devesu pacc±j±yanti atha kho eteva satt± bahutar± ye pettivisay± cut± niraye pacc±j±yanti… tiracch±nayoniy± pacc±j±yanti… pettivisaye pacc±j±yanti.

Vaggo catuttho.

Jambud²papeyy±lo niµµhito.

Ekadhammap±¼i so¼asamo.