7. Sattamavaggo

258. “Etadagga½ bhikkhave, mama s±vik±na½ up±sik±na½ paµhama½ saraºa½ gacchant²na½ yadida½ suj±t± seniyadh²t±” [sen±n² dh²t± (s². sy±. ka½. p².)].
259. … D±yik±na½ yadida½ vis±kh± mig±ram±t±.
260. … Bahussut±na½ yadida½ khujjuttar±.
261. … Mett±vih±r²na½ yadida½ s±m±vat².
262. … Jh±y²na½ yadida½ uttar±nandam±t±.
263. … Paº²tad±yik±na½ yadida½ suppav±s± koliyadh²t±.
264. … Gil±nupaµµh±k²na½ yadida½ suppiy± up±sik±.
265. … Aveccappasann±na½ yadida½ k±tiy±n².
266. … Viss±sik±na½ yadida½ nakulam±t± gahapat±n².
267. … Anussavappasann±na½ yadida½ k±¼² up±sik± kulagharik± [kulagharik± (ka.)] ti.

Vaggo sattamo.

Etadaggavaggo cuddasamo.