2. N²varaºappah±navaggo

11. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppanno v± k±macchando uppajjati uppanno v± k±macchando bhiyyobh±v±ya vepull±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, subhanimitta½. Subhanimitta½, bhikkhave, ayoniso manasi karoto anuppanno ceva k±macchando uppajjati uppanno ca k±macchando bhiyyobh±v±ya vepull±ya sa½vattat²”ti. Paµhama½.
12. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppanno v± by±p±do uppajjati uppanno v± by±p±do bhiyyobh±v±ya vepull±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, paµighanimitta½. Paµighanimitta½, bhikkhave, ayoniso manasi karoto anuppanno ceva by±p±do uppajjati uppanno ca by±p±do bhiyyobh±v±ya vepull±ya sa½vattat²”ti. Dutiya½.
13. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppanna½ v± thinamiddha½ [th²namiddha½ (s². sy±. ka½. p².)] uppajjati uppanna½ v± thinamiddha½ bhiyyobh±v±ya vepull±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, arati tand² [tandi (ka.)] vijambhit± [vijambhik± (s². sy±. ka½. p².)] bhattasammado cetaso ca l²natta½. L²nacittassa, bhikkhave, anuppannañceva thinamiddha½ uppajjati uppannañca thinamiddha½ bhiyyobh±v±ya vepull±ya sa½vattat²”ti. Tatiya½.
14. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppanna½ v± uddhaccakukkucca½ uppajjati uppanna½ v± uddhaccakukkucca½ bhiyyobh±v±ya vepull±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, cetaso av³pasamo. Av³pasantacittassa, bhikkhave, anuppannañceva uddhaccakukkucca½ uppajjati uppannañca uddhaccakukkucca½ bhiyyobh±v±ya vepull±ya sa½vattat²”ti. Catuttha½.
15. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± vicikicch± uppajjati uppann± v± vicikicch± bhiyyobh±v±ya vepull±ya sa½vattati yathayida½, bhikkhave, ayonisomanasik±ro. Ayoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppann± ceva vicikicch± uppajjati uppann± ca vicikicch± bhiyyobh±v±ya vepull±ya sa½vattat²”ti. Pañcama½.
16. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppanno v± k±macchando nuppajjati uppanno v± k±macchando pah²yati yathayida½, bhikkhave, asubhanimitta½. Asubhanimitta½, bhikkhave, yoniso manasi karoto anuppanno ceva k±macchando nuppajjati uppanno ca k±macchando pah²yat²”ti. Chaµµha½.
17. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppanno v± by±p±do nuppajjati uppanno v± by±p±do pah²yati yathayida½, bhikkhave, mett± cetovimutti. Metta½, bhikkhave, cetovimutti½ yoniso manasi karoto anuppanno ceva by±p±do nuppajjati uppanno ca by±p±do pah²yat²”ti. Sattama½.
18. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppanna½ v± thinamiddha½ nuppajjati uppanna½ v± thinamiddha½ pah²yati yathayida½, bhikkhave, ±rambhadh±tu nikkamadh±tu parakkamadh±tu. ¾raddhav²riyassa, bhikkhave, anuppannañceva thinamiddha½ nuppajjati uppannañca thinamiddha½ pah²yat²”ti. Aµµhama½.
19. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppanna½ v± uddhaccakukkucca½ nuppajjati uppanna½ v± uddhaccakukkucca½ pah²yati yathayida½, bhikkhave, cetaso v³pasamo. V³pasantacittassa, bhikkhave, anuppannañceva uddhaccakukkucca½ nuppajjati uppannañca uddhaccakukkucca½ pah²yat²”ti. Navama½.
20. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± vicikicch± nuppajjati uppann± v± vicikicch± pah²yati yathayida½, bhikkhave, yonisomanasik±ro Yoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppann± ceva vicikicch± nuppajjati uppann± ca vicikicch± pah²yat²”ti. Dasama½.

N²varaºappah±navaggo dutiyo.