2. K±yasutta½

183. S±vatthinid±na½ “Seyyath±pi, bhikkhave, aya½ k±yo ±h±raµµhitiko, ±h±ra½ paµicca tiµµhati, an±h±ro no tiµµhati; evameva kho, bhikkhave, pańca n²varaŗ± ±h±raµµhitik±, ±h±ra½ paµicca tiµµhanti, an±h±r± no tiµµhanti.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± k±macchandassa upp±d±ya, uppannassa v± k±macchandassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, subhanimitta½. Tattha ayonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± k±macchandassa upp±d±ya, uppannassa v± k±macchandassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± by±p±dassa upp±d±ya, uppannassa v± by±p±dassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, paµighanimitta½. Tattha ayonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± by±p±dassa upp±d±ya, uppannassa v± by±p±dassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± thinamiddhassa upp±d±ya, uppannassa v± thinamiddhassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi bhikkhave, arati tandi vijambhit± bhattasammado cetaso ca l²natta½. Tattha ayonisomanasik±rabahul²k±ro ayam±h±ro anuppannassa v± thinamiddhassa upp±d±ya, uppannassa v± thinamiddhassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± uddhaccakukkuccassa upp±d±ya, uppannassa v± uddhaccakukkuccassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, cetaso av³pasamo. Tattha ayonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± uddhaccakukkuccassa upp±d±ya, uppannassa v± uddhaccakukkuccassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppann±ya v± vicikicch±ya upp±d±ya, uppann±ya v± vicikicch±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, vicikicch±µµh±n²y± dhamm±. Tattha ayonisomanasik±rabahul²k±ro ayam±h±ro anuppann±ya v± vicikicch±ya upp±d±ya, uppann±ya v± vicikicch±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Seyyath±pi, bhikkhave, aya½ k±yo ±h±raµµhitiko, ±h±ra½ paµicca tiµµhati, an±h±ro no tiµµhati; evameva kho, bhikkhave, ime pańca n²varaŗ± ±h±raµµhitik±, ±h±ra½ paµicca tiµµhanti, an±h±r± no tiµµhanti.
“Seyyath±pi bhikkhave, aya½ k±yo ±h±raµµhitiko, ±h±ra½ paµicca tiµµhati, an±h±ro no tiµµhati; evameva kho, bhikkhave, satta bojjhaŖg± ±h±raµµhitik±, ±h±ra½ paµicca tiµµhanti, an±h±r± no tiµµhanti.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± satisambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± satisambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, satisambojjhaŖgaµµh±n²y± dhamm±. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± satisambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± satisambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± dhammavicayasambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± dhammavicayasambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, kusal±kusal± dhamm±, s±vajj±navajj± dhamm±, h²napaŗ²t± dhamm±, kaŗhasukkasappaµibh±g± dhamm±. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± dhammavicayasambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± dhammavicayasambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± v²riyasambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± v²riyasambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, ±rambhadh±tu [±rabbhadh±tu (sy±. ka.)] nikkamadh±tu parakkamadh±tu. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± v²riyasambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± v²riyasambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± p²tisambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± p²tisambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, p²tisambojjhaŖgaµµh±n²y± dhamm±. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± p²tisambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± p²tisambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± passaddhisambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± passaddhisambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave k±yapassaddhi, cittapassaddhi. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± passaddhisambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± passaddhisambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± sam±dhisambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± sam±dhisambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, samathanimitta½ [sam±dhinimitta½ (sy±.)] abyagganimitta½. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± sam±dhisambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± sam±dhisambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± upekkh±sambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± upekkh±sambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, upekkh±sambojjhaŖgaµµh±n²y± dhamm±. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± upekkh±sambojjhaŖgassa upp±d±ya, uppannassa v± upekkh±sambojjhaŖgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Seyyath±pi, bhikkhave, aya½ k±yo ±h±raµµhitiko, ±h±ra½ paµicca tiµµhati, an±h±ro no tiµµhati; evameva kho, bhikkhave, ime satta bojjhaŖg± ±h±raµµhitik±, ±h±ra½ paµicca tiµµhanti, an±h±r± no tiµµhant²”ti. Dutiya½.