9. Kaµµhopamasutta½

509. “Pańcim±ni, bhikkhave, indriy±ni. Katam±ni pańca? Sukhindriya½, dukkhindriya½, somanassindriya½, domanassindriya½, upekkhindriya½. Sukhavedaniya½, bhikkhave, phassa½ paµicca uppajjati sukhindriya½. So sukhitova sam±no ‘sukhitosm²’ti paj±n±ti. Tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodh± ‘ya½ tajja½ vedayita½ sukhavedaniya½ phassa½ paµicca uppanna½ sukhindriya½ ta½ nirujjhati, ta½ v³pasammat²’ti paj±n±ti”.
“Dukkhavedaniya½, bhikkhave, phassa½ paµicca uppajjati dukkhindriya½. So dukkhitova sam±no ‘dukkhitosm²’ti paj±n±ti. Tasseva dukkhavedaniyassa phassassa nirodh± ‘ya½ tajja½ vedayita½ dukkhavedaniya½ phassa½ paµicca uppanna½ dukkhindriya½ ta½ nirujjhati, ta½ v³pasammat²’ti paj±n±ti”.
“Somanassavedaniya½, bhikkhave, phassa½ paµicca uppajjati somanassindriya½. So sumanova sam±no ‘sumanosm²’ti paj±n±ti. Tasseva somanassavedaniyassa phassassa nirodh± ‘ya½ tajja½ vedayita½ somanassavedaniya½ phassa½ paµicca uppanna½ somanassindriya½ ta½ nirujjhati, ta½ v³pasammat²’ti paj±n±ti”.
“Domanassavedaniya½, bhikkhave, phassa½ paµicca uppajjati domanassindriya½. So dummanova sam±no ‘dummanosm²’ti paj±n±ti. Tasseva domanassavedaniyassa phassassa nirodh± ‘ya½ tajja½ vedayita½ domanassavedaniya½ phassa½ paµicca uppanna½ domanassindriya½ ta½ nirujjhati, ta½ v³pasammat²’ti paj±n±ti”.
“Upekkh±vedaniya½, bhikkhave, phassa½ paµicca uppajjati upekkhindriya½. So upekkhakova sam±no ‘upekkhakosm²’ti paj±n±ti. Tasseva upekkh±vedaniyassa phassassa nirodh± ‘ya½ tajja½ vedayita½ upekkh±vedaniya½ phassa½ paµicca uppanna½ upekkhindriya½ ta½ nirujjhati, ta½ v³pasammat²’ti paj±n±ti”.
“Seyyath±pi, bhikkhave, dvinna½ kaµµh±na½ saŖghaµµanasamodh±n± [sa½ghaµµan±samodh±n± (p². ka.), sa½ghaµanasamodh±n± (sy±. ka½.)] usm± j±yati, tejo abhinibbattati; tesa½yeva kaµµh±na½ n±n±bh±v±vinikkhep± y± [n±n±bh±vanikkhep± (sy±. ka½. p². ka.)] tajj± usm± s± nirujjhati s± v³pasammati; evameva kho, bhikkhave, sukhavedaniya½ phassa½ paµicca uppajjati sukhindriya½. So sukhitova sam±no ‘sukhitosm²’ti paj±n±ti. Tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodh± ‘ya½ tajja½ vedayita½ sukhavedaniya½ phassa½ paµicca uppajjati sukhindriya½ ta½ nirujjhati ta½ v³pasammat²’ti paj±n±ti”.
“Dukkhavedaniya½, bhikkhave, phassa½ paµicca…pe… somanassavedaniya½, bhikkhave, phassa½ paµicca…pe… domanassavedaniya½, bhikkhave, phassa½ paµicca…pe… upekkh±vedaniya½, bhikkhave, phassa½ paµicca uppajjati upekkhindriya½. So upekkhakova sam±no ‘upekkhakosm²’ti paj±n±ti. Tasseva upekkh±vedaniyassa phassassa nirodh± ‘ya½ tajja½ vedayita½ upekkh±vedaniya½ phassa½ paµicca uppajjati upekkhindriya½ ta½ nirujjhati, ta½ v³pasammat²’ti paj±n±ti”. Navama½.