8. S³dasutta½

374. “Seyyath±pi, bhikkhave, b±lo abyatto akusalo s³do r±j±na½ v± r±jamah±matta½ v± [r±jamah±matt±na½ v± (s².)] n±naccayehi s³pehi paccupaµµhito assa– ambilaggehipi, tittakaggehipi, kaµukaggehipi, madhuraggehipi, kh±rikehipi, akh±rikehipi, loºikehipi, aloºikehipi.
“Sa kho so, bhikkhave, b±lo abyatto akusalo s³do sakassa bhattu nimitta½ na uggaºh±ti– ‘ida½ v± me ajja bhattu s³peyya½ ruccati, imassa v± abhiharati, imassa v± bahu½ gaºh±ti, imassa v± vaººa½ bh±sati. Ambilagga½ v± me ajja bhattu s³peyya½ ruccati ambilaggassa v± abhiharati, ambilaggassa v± bahu½ gaºh±ti, ambilaggassa v± vaººa½ bh±sati. Tittakagga½ v± me ajja… kaµukagga½ v± me ajja… madhuragga½ v± me ajja… kh±rika½ v± me ajja… akh±rika½ v± me ajja… loºika½ v± me ajja… aloºika½ v± me ajja bhattu s³peyya½ ruccati, aloºikassa v± abhiharati, aloºikassa v± bahu½ gaºh±ti, aloºikassa v± vaººa½ bh±sat²”’ti.
“Sa kho so, bhikkhave, b±lo abyatto akusalo s³do na ceva l±bh² hoti acch±danassa, na l±bh² vetanassa, na l±bh² abhih±r±na½. Ta½ kissa hetu? Tath± hi so, bhikkhave, b±lo abyatto akusalo s³do sakassa bhattu nimitta½ na uggaºh±ti. Evameva kho, bhikkhave, idhekacco b±lo abyatto akusalo bhikkhu k±ye k±y±nupass² viharati ±t±p² sampaj±no satim±, vineyya loke abhijjh±domanassa½. Tassa k±ye k±y±nupassino viharato citta½ na sam±dhiyati, upakkiles± na pah²yanti. So ta½ nimitta½ na uggaºh±ti. Vedan±su vedan±nupass² viharati…pe… citte citt±nupass² viharati …pe… dhammesu dhamm±nupass² viharati ±t±p² sampaj±no satim±, vineyya loke abhijjh±domanassa½. Tassa dhammesu dhamm±nupassino viharato citta½ na sam±dhiyati, upakkiles± na pah²yanti. So ta½ nimitta½ na uggaºh±ti.
“Sa kho so, bhikkhave, b±lo abyatto akusalo bhikkhu na ceva l±bh² hoti diµµheva dhamme sukhavih±r±na½, na l±bh² satisampajaññassa Ta½ kissa hetu? Tath± hi so, bhikkhave, b±lo abyatto akusalo bhikkhu sakassa cittassa nimitta½ na uggaºh±ti.
“Seyyath±pi, bhikkhave, paº¹ito byatto kusalo s³do r±j±na½ v± r±jamah±matta½ v± n±naccayehi s³pehi paccupaµµhito assa– ambilaggehipi, tittakaggehipi, kaµukaggehipi, madhuraggehipi, kh±rikehipi, akh±rikehipi, loºikehipi, aloºikehipi.
“Sa kho so, bhikkhave, paº¹ito byatto kusalo s³do sakassa bhattu nimitta½ uggaºh±ti– ‘ida½ v± me ajja bhattu s³peyya½ ruccati, imassa v± abhiharati, imassa v± bahu½ gaºh±ti, imassa v± vaººa½ bh±sati. Ambilagga½ v± me ajja bhattu s³peyya½ ruccati ambilaggassa v± abhiharati, ambilaggassa v± bahu½ gaºh±ti, ambilaggassa v± vaººa½ bh±sati. Tittakagga½ v± me ajja… kaµukagga½ v± me ajja… madhuragga½ v± me ajja… kh±rika½ v± me ajja… akh±rika½ v± me ajja… loºika½ v± me ajja… aloºika½ v± me ajja bhattu s³peyya½ ruccati, aloºikassa v± abhiharati, aloºikassa v± bahu½ gaºh±ti, aloºikassa v± vaººa½ bh±sat²”’ti.
“Sa kho so, bhikkhave, paº¹ito byatto kusalo s³do l±bh² ceva hoti acch±danassa, l±bh² vetanassa, l±bh² abhih±r±na½. Ta½ kissa hetu? Tath± hi so, bhikkhave, paº¹ito byatto kusalo s³do sakassa bhattu nimitta½ uggaºh±ti. Evameva kho, bhikkhave, idhekacco paº¹ito byatto kusalo bhikkhu k±ye k±y±nupass² viharati ±t±p² sampaj±no satim±, vineyya loke abhijjh±domanassa½. Tassa k±ye k±y±nupassino viharato citta½ sam±dhiyati, upakkiles± pah²yanti So ta½ nimitta½ uggaºh±ti. Vedan±su vedan±nupass² viharati…pe… citte citt±nupass² viharati…pe… dhammesu dhamm±nupass² viharati ±t±p² sampaj±no satim±, vineyya loke abhijjh±domanassa½. Tassa dhammesu dhamm±nupassino viharato citta½ sam±dhiyati, upakkiles± pah²yanti. So ta½ nimitta½ uggaºh±ti.
“Sa kho so, bhikkhave, paº¹ito byatto kusalo bhikkhu l±bh² ceva hoti diµµheva dhamme sukhavih±r±na½, l±bh² hoti satisampajaññassa. Ta½ kissa hetu? Tath± hi so, bhikkhave, paº¹ito byatto kusalo bhikkhu sakassa cittassa nimitta½ uggaºh±t²”ti. Aµµhama½.