8. Mudit±sutta½

245. “Mudit±, bhikkhave, bh±vit±…pe… aµµhama½.

9. Upekkh±sutta½

246. “Upekkh± bhikkhave, bh±vit±…pe… navama½.

10. ¾n±p±nasutta½

247. “¾n±p±nassati bhikkhave, bh±vit±…pe… dasama½.

¾n±p±navaggo sattamo.

Tassudd±na½–
Aµµhikapu¼avaka½ vin²laka½, vicchiddaka½ uddhum±tena pañcama½;
mett± karuº± mudit± upekkh±, ±n±p±nena te das±ti.

8. Nirodhavaggo