9. Pa˝˝▒paÁil▒bhasuttava║║an▒

1055. Navame pa˝˝▒paÁil▒bh▒ya saŻvattant▓ti ettha satta sekkh▒ pa˝˝aŻ paÁilabhanti n▒ma, kh▓║▒savo paÁiladdhapa˝˝o n▒m▒ti veditabbo. Parato pa˝˝▒buddhiy▒ti-▒d▓supi eseva nayo. SesaŻ sabbattha utt▒namev▒ti.

Sappa˝˝avaggo chaÁÁho.

7. Mah▒pa˝˝avaggo

1. Mah▒pa˝˝▒suttava║║an▒

1058. Sattame mah▒pa˝˝at▒ya saŻvattant▓ti-▒d▓su ômahante atthe parigga║h▒t▓ti mah▒pa˝˝▒öti-▒din▒ paÁisambhid▒yaŻ (paÁi. ma. 2.4) vuttanayeneva sabbattha sabbapadesu attho veditabbo. SesaŻ sabbattha utt▒namev▒ti.

Sot▒pattisaŻyuttava║║an▒ niÁÁhit▒.