8. Ajjhattik±yatanaparij±nanasutta½

111. “Cakkhu½, bhikkhave, anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Sota½… gh±na½… jivha½… k±ya½… mana½ anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Cakkhuñca kho, bhikkhave, abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya…pe… jivha½… k±ya½… mana½ abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±y±”ti. Aµµhama½.

9. B±hir±yatanaparij±nanasutta½

112. “R³pe bhikkhave, anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Sadde… gandhe… rase… phoµµhabbe… dhamme anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. R³pe ca kho, bhikkhave, abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. Sadde… gandhe… rase… phoµµhabbe… dhamme abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±y±”ti. Navama½.