5. Dutiya-aparij±nanasutta½

27. “Sabba½ bhikkhave, anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Kiñca, bhikkhave, sabba½ anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya? Yañca, bhikkhave cakkhu, ye ca r³p±, yañca cakkhuviññ±ºa½, ye ca cakkhuviññ±ºaviññ±tabb± dhamm±…pe… y± ca jivh±, ye ca ras±, yañca jivh±viññ±ºa½, ye ca jivh±viññ±ºaviññ±tabb± dhamm±; yo ca k±yo, ye ca phoµµhabb±, yañca k±yaviññ±ºa½, ye ca k±yaviññ±ºaviññ±tabb± dhamm±; yo ca mano, ye ca dhamm±, yañca manoviññ±ºa½, ye ca manoviññ±ºaviññ±tabb± dhamm±– ida½ kho, bhikkhave, sabba½ anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya.
“Sabba½, bhikkhave, abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. Kiñca, bhikkhave, sabba½ abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya? Yañca, bhikkhave, cakkhu, ye ca r³p±, yañca cakkhuviññ±ºa½, ye ca cakkhuviññ±ºaviññ±tabb± dhamm±…pe… y± ca jivh±, ye ca ras±, yañca jivh±viññ±ºa½, ye ca jivh±viññ±ºaviññ±tabb± dhamm±; yo ca k±yo, ye ca phoµµhabb±, yañca k±yaviññ±ºa½, ye ca k±yaviññ±ºaviññ±tabb± dhamm±; yo ca mano, ye ca dhamm±, yañca manoviññ±ºa½, ye ca manoviññ±ºaviññ±tabb± dhamm±– ida½ kho, bhikkhave, sabba½ abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±y±”ti. Pañcama½.