4. Paµhama-aparij±nanasutta½

26. “Sabba½ bhikkhave, anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Kiñca, bhikkhave, anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya? Cakkhu½, bhikkhave, anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. R³pe anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Cakkhuviññ±ºa½ anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Cakkhusamphassa½ anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Yampida½ cakkhusamphassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v± tampi anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya…pe… jivha½ anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Rase…pe… jivh±viññ±ºa½…pe… jivh±samphassa½…pe… yampida½ jivh±samphassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v± tampi anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. K±ya½…pe… mana½ anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Dhamme…pe… manoviññ±ºa½…pe… manosamphassa½…pe… yampida½ manosamphassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v± tampi anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya. Ida½ kho, bhikkhave, sabba½ anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya.
“Sabbañca kho, bhikkhave, abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. Kiñca bhikkhave, sabba½ abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya? Cakkhu½, bhikkhave, abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. R³pe abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. Cakkhuviññ±ºa½ abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. Cakkhusamphassa½ abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. Yampida½ cakkhusamphassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v± tampi abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya…pe… jivha½ abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. Rase…pe… jivh±viññ±ºa½…pe… jivh±samphassa½…pe… yampida½ jivh±samphassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v± tampi abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. K±ya½…pe… mana½ abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. Dhamme…pe… manoviññ±ºa½…pe… manosamphassa½…pe… yampida½ manosamphassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v± tampi abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±ya. Ida½ kho, bhikkhave, sabba½ abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±y±”ti. Catuttha½.