12. Kus˛tasutta˝

291. “Pańcahi, anuruddha, dhammehi samann±gato m±tug±mo…pe… niraya˝ upapajjati. Katamehi pańcahi? Assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, anottapp˛ ca hoti, kus˛to ca hoti, duppańńo ca hoti– imehi kho, anuruddha, pańcahi dhammehi samann±gato m±tug±mo…pe… ap±ya˝ duggati˝ vinip±ta˝ niraya˝ upapajjat˛”ti. Dv±dasama˝.

13. Muµµhassatisutta˝

292. “Pańcahi anuruddha, dhammehi samann±gato m±tug±mo…pe… niraya˝ upapajjati. Katamehi pańcahi? Assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, anottapp˛ ca hoti, muµµhassati ca hoti, duppańńo ca hoti– imehi kho, anuruddha, pańcahi dhammehi samann±gato m±tug±mo…pe… niraya˝ upapajjat˛”ti. Terasama˝.