4. Kh²rarukkhopamasutta½

231. “Yassa kassaci, bhikkhave, bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± cakkhuviññeyyesu r³pesu yo r±go so atthi, yo doso so atthi, yo moho so atthi, yo r±go so appah²no, yo doso so appah²no, yo moho so appah²no tassa paritt± cepi cakkhuviññeyy± r³p± cakkhussa ±p±tha½ ±gacchanti pariy±diyantevassa citta½; ko pana v±do adhimatt±na½! Ta½ kissa hetu? Yo, bhikkhave, r±go, so atthi, yo doso so atthi, yo moho so atthi, yo r±go so appah²no, yo doso so appah²no, yo moho so appah²no…pe….
“Yassa kassaci, bhikkhave, bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± jivh±viññeyyesu rasesu yo r±go so atthi…pe….
“Yassa kassaci, bhikkhave, bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± manoviññeyyesu dhammesu yo r±go so atthi, yo doso so atthi, yo moho so atthi, yo r±go so appah²no, yo doso so appah²no, yo moho so appah²no, tassa paritt± cepi manoviññeyy± dhamm± manassa ±p±tha½ ±gacchanti pariy±diyantevassa citta½; ko pana v±do adhimatt±na½! Ta½ kissa hetu? Yo, bhikkhave, r±go, so atthi, yo doso so atthi, yo moho so atthi, yo r±go so appah²no, yo doso so appah²no, yo moho so appah²no.
“Seyyath±pi bhikkhave, kh²rarukkho assattho v± nigrodho v± pilakkho v± udumbaro v± daharo taruºo kom±rako. Tamena½ puriso tiºh±ya kuµh±riy± yato yato ±bhindeyya [bhindeyya (sy±. ka½. s². aµµha.), abhindeyya (katthaci)] ±gaccheyya kh²ran”ti? “Eva½, bhante”. “Ta½ kissa hetu”? “Yañhi, bhante, kh²ra½ ta½ atth²”ti.
“Evameva kho, bhikkhave, yassa kassaci bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± cakkhuviññeyyesu r³pesu yo r±go so atthi, yo doso so atthi, yo moho so atthi, yo r±go so appah²no, yo doso so appah²no, yo moho so appah²no, tassa paritt± cepi cakkhuviññeyy± r³p± cakkhussa ±p±tha½ ±gacchanti pariy±diyantevassa citta½; ko pana v±do adhimatt±na½! Ta½ kissa hetu? Yo, bhikkhave, r±go so atthi, yo doso so atthi yo moho so atthi, yo r±go so appah²no, yo doso so appah²no, yo moho so appah²no…pe….
“Yassa kassaci, bhikkhave, bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± jivh±viññeyyesu rasesu yo r±go so atthi…pe….
“Yassa kassaci, bhikkhave, bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± manoviññeyyesu dhammesu yo r±go so atthi, yo doso so atthi, yo moho so atthi, yo r±go so appah²no, yo doso so appah²no, yo moho so appah²no, tassa paritt± cepi manoviññeyy± dhamm± manassa ±p±tha½ ±gacchanti pariy±diyantevassa citta½; ko pana v±do adhimatt±na½! Ta½ kissa hetu? Yo, bhikkhave, r±go so atthi, yo doso so atthi, yo moho so atthi, yo r±go so appah²no, yo doso so appah²no, yo moho so appah²no.
“Yassa kassaci, bhikkhave, bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± cakkhuviññeyyesu r³pesu yo r±go so natthi, yo doso so natthi, yo moho so natthi, yo r±go so pah²no, yo doso so pah²no, yo moho so pah²no, tassa adhimatt± cepi cakkhuviññeyy± r³p± cakkhussa ±p±tha½ ±gacchanti nevassa citta½ pariy±diyanti; ko pana v±do paritt±na½! Ta½ kissa hetu? Yo, bhikkhave, r±go so natthi, yo doso so natthi, yo moho so natthi, yo r±go so pah²no, yo doso so pah²no, yo moho so pah²no…pe….
“Yassa kassaci, bhikkhave, bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± jivh±viññeyyesu rasesu…pe… manoviññeyyesu dhammesu yo r±go so natthi, yo doso so natthi, yo moho so natthi, yo r±go so pah²no, yo doso so pah²no, yo moho so pah²no, tassa adhimatt± cepi manoviññeyy± dhamm± manassa ±p±tha½ ±gacchanti nevassa citta½ pariy±diyanti; ko pana v±do paritt±na½! Ta½ kissa hetu? Yo, bhikkhave, r±go so natthi, yo doso so natthi, yo moho so natthi, yo r±go so pah²no, yo doso so pah²no, yo moho so pah²no. Seyyath±pi bhikkhave, kh²rarukkho assattho v± nigrodho v± pilakkho v± udumbaro v± sukkho kol±po terovassiko. Tamena½ puriso tiºh±ya kuµh±riy± yato yato ±bhindeyya ±gaccheyya kh²ran”ti? “No heta½, bhante”. “Ta½ kissa hetu”? “Yañhi, bhante, kh²ra½ ta½ natth²”ti.
“Evameva kho, bhikkhave, yassa kassaci bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± cakkhuviññeyyesu r³pesu yo r±go so natthi, yo doso so natthi, yo moho so natthi, yo r±go so pah²no, yo doso so pah²no, yo moho so pah²no, tassa adhimatt± cepi cakkhuviññeyy± r³p± cakkhussa ±p±tha½ ±gacchanti nevassa citta½ pariy±diyanti; ko pana v±do paritt±na½! Ta½ kissa hetu? Yo, bhikkhave, r±go so natthi, yo doso so natthi, yo moho so natthi, yo r±go so pah²no, yo doso so pah²no, yo moho so pah²no…pe….
“Yassa kassaci, bhikkhave, bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± jivh±viññeyyesu rasesu…pe….
“Yassa kassaci, bhikkhave, bhikkhussa v± bhikkhuniy± v± manoviññeyyesu dhammesu yo r±go so natthi, yo doso so natthi, yo moho so natthi, yo r±go so pah²no, yo doso so pah²no, yo moho so pah²no, tassa adhimatt± cepi manoviññeyy± dhamm± manassa ±p±tha½ ±gacchanti, nevassa citta½ pariy±diyanti; ko pana v±do paritt±na½! Ta½ kissa hetu? Yo, bhikkhave, r±go so natthi yo doso so natthi, yo moho so natthi, yo r±go so pah²no, yo doso so pah²no, yo moho so pah²no”ti. Catuttha½.