10-12. B±hir±niccachand±disutta˝

177-179. “Ya˝, bhikkhave, anicca˝, tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Kińca, bhikkhave, anicca˝? Rłp±, bhikkhave, anicc±; tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Sadd± anicc±; tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Gandh± anicc±; tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Ras± anicc±; tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Phoµµhabb± anicc±; tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Dhamm± anicc±; tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo. Ya˝, bhikkhave, anicca˝ tatra vo chando pah±tabbo, r±go pah±tabbo, chandar±go pah±tabbo”ti.