5. Paµhamanoce-ass±dasutta½

17. “No ceda½, bhikkhave, cakkhussa ass±do abhavissa, nayida½ satt± cakkhusmi½ s±rajjeyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi cakkhussa ass±do tasm± satt± cakkhusmi½ s±rajjanti. No ceda½, bhikkhave, cakkhussa ±d²navo abhavissa, nayida½ satt± cakkhusmi½ nibbindeyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi cakkhussa ±d²navo tasm± satt± cakkhusmi½ nibbindanti. No ceda½, bhikkhave, cakkhussa nissaraºa½ abhavissa, nayida½ satt± cakkhusm± nissareyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi cakkhussa nissaraºa½ tasm± satt± cakkhusm± nissaranti. No ceda½, bhikkhave, sotassa ass±do abhavissa… no ceda½, bhikkhave, gh±nassa ass±do abhavissa… no ceda½, bhikkhave, jivh±ya ass±do abhavissa, nayida½ satt± jivh±ya s±rajjeyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi jivh±ya ass±do, tasm± satt± jivh±ya s±rajjanti. No ceda½, bhikkhave, jivh±ya ±d²navo abhavissa, nayida½ satt± jivh±ya nibbindeyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi jivh±ya ±d²navo, tasm± satt± jivh±ya nibbindanti. No ceda½, bhikkhave, jivh±ya nissaraºa½ abhavissa, nayida½ satt± jivh±ya nissareyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi jivh±ya nissaraºa½, tasm± satt± jivh±ya nissaranti. No ceda½, bhikkhave, k±yassa ass±do abhavissa… no ceda½, bhikkhave, manassa ass±do abhavissa, nayida½ satt± manasmi½ s±rajjeyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi manassa ass±do, tasm± satt± manasmi½ s±rajjanti. No ceda½, bhikkhave, manassa ±d²navo abhavissa, nayida½ satt± manasmi½ nibbindeyyu½ Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi manassa ±d²navo, tasm± satt± manasmi½ nibbindanti. No ceda½, bhikkhave, manassa nissaraºa½ abhavissa, nayida½ satt± manasm± nissareyyu½. Yasm± ca kho, bhikkhave, atthi manassa nissaraºa½, tasm± satt± manasm± nissaranti.
“Y±vak²vañca, bhikkhave, satt± imesa½ channa½ ajjhattik±na½ ±yatan±na½ ass±dañca ass±dato, ±d²navañca ±d²navato, nissaraºañca nissaraºato yath±bh³ta½ n±bbhañña½su, neva t±va, bhikkhave, satt± sadevak± lok± sam±rak± sabrahmak± sassamaºabr±hmaºiy± paj±ya sadevamanuss±ya nissaµ± visaññutt± vippamutt± vimariy±d²katena [vipariy±dikatena (s². p².), vipariy±dikatena (sy±. ka½. ka.)] cetas± vihari½su. Yato ca kho, bhikkhave, satt± imesa½ channa½ ajjhattik±na½ ±yatan±na½ ass±dañca ass±dato, ±d²navañca ±d²navato, nissaraºañca nissaraºato yath±bh³ta½ abbhañña½su atha, bhikkhave, satt± sadevak± lok± sam±rak± sabrahmak± sassamaºabr±hmaºiy± paj±ya sadevamanuss±ya nissaµ± visaññutt± vippamutt± vimariy±d²katena cetas± viharant²”ti. Pañcama½.