4. Pari˝˝eyyasuttava║║an▒

106. Pari˝˝eyyeti ettha tisso pari˝˝▒ ˝▒tapari˝˝▒, t▓ra║apari˝˝▒, pah▒napari˝˝▒ti. T▒su ˝▒tapari˝˝▒ y▒vadeva t▓ra║apari˝˝atth▒. T▓ra║apari˝˝▒ ca y▒vadeva pah▒napari˝˝atth▒ti Tattha ukkaÁÁh▒ya pari˝˝▒ya kiccadassanavasena atthaŻ dassento ôpari˝˝eyyeti parij▒nitabbe samatikkamitabbeöti, pah▒tabbeti attho. Ten▒ha bhagav▒ľ ôkatam▒ ca, bhikkhave, pari˝˝▒? R▒gakkhayo, dosakkhayo, mohakkhayoöti, tasm▒ samatikkamanti, samatikkantaŻ pah▒nassa up▒yaŻ. Samatikkamitv▒ Áhitanti pajahitv▒ Áhitanti ayamettha attho.

Pari˝˝eyyasuttava║║an▒ niÁÁhit▒.