5. Sattaµµh±nasutta½

57. S±vatthinid±na½. “Sattaµµh±nakusalo, bhikkhave, bhikkhu tividh³paparikkh² imasmi½ dhammavinaye keval² vusitav± uttamapurisoti vuccati. Kathañca, bhikkhave, bhikkhu sattaµµh±nakusalo hoti? Idha bhikkhave, bhikkhu r³pa½ paj±n±ti, r³pasamudaya½ paj±n±ti, r³panirodha½ paj±n±ti, r³panirodhag±mini½ paµipada½ paj±n±ti; r³passa ass±da½ paj±n±ti, r³passa ±d²nava½ paj±n±ti, r³passa nissaraºa½ paj±n±ti; vedana½ paj±n±ti sañña½… saªkh±re… viññ±ºa½ paj±n±ti, viññ±ºasamudaya½ paj±n±ti, viññ±ºanirodha½ paj±n±ti, viññ±ºanirodhag±mini½ paµipada½ paj±n±ti; viññ±ºassa ass±da½ paj±n±ti, viññ±ºassa ±d²nava½ paj±n±ti, viññ±ºassa nissaraºa½ paj±n±ti.
“Katamañca, bhikkhave, r³pa½? Catt±ro ca mah±bh³t±, catunnañca mah±bh³t±na½ up±d±ya r³pa½. Ida½ vuccati, bhikkhave, r³pa½. ¾h±rasamuday± r³pasamudayo; ±h±ranirodh± r³panirodho. Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo r³panirodhag±min² paµipad±, seyyathida½– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi.
“Ya½ r³pa½ paµicca uppajjati sukha½ somanassa½– aya½ r³passa ass±do. Ya½ r³pa½ anicca½ dukkha½ vipariº±madhamma½– aya½ r³passa ±d²navo. Yo r³pasmi½ chandar±gavinayo chandar±gappah±na½– ida½ r³passa nissaraºa½.
“Ye hi keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ r³pa½ abhiññ±ya, eva½ r³pasamudaya½ abhiññ±ya, eva½ r³panirodha½ abhiññ±ya, eva½ r³panirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya; eva½ r³passa ass±da½ abhiññ±ya, eva½ r³passa ±d²nava½ abhiññ±ya, eva½ r³passa nissaraºa½ abhiññ±ya r³passa nibbid±ya vir±g±ya nirodh±ya paµipann±, te suppaµipann±. Ye suppaµipann±, te imasmi½ dhammavinaye g±dhanti.
“Ye ca kho keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ r³pa½ abhiññ±ya, eva½ r³pasamudaya½ abhiññ±ya, eva½ r³panirodha½ abhiññ±ya, eva½ r³panirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya; eva½ r³passa ass±da½ abhiññ±ya, eva½ r³passa ±d²nava½ abhiññ±ya, eva½ r³passa nissaraºa½ abhiññ±ya r³passa nibbid± vir±g± nirodh± anup±d± vimutt±, te suvimutt±. Ye suvimutt±, te kevalino. Ye kevalino vaµµa½ tesa½ natthi paññ±pan±ya.
“Katam± ca, bhikkhave, vedan±? Chayime, bhikkhave, vedan±k±y±– cakkhusamphassaj± vedan±…pe… manosamphassaj± vedan±. Aya½ vuccati, bhikkhave, vedan±. Phassasamuday± vedan±samudayo; phassanirodh± vedan±nirodho. Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo vedan±nirodhag±min² paµipad±, seyyathida½– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi.
“Ya½ vedana½ paµicca uppajjati sukha½ somanassa½– aya½ vedan±ya ass±do. Y± vedan± anicc± dukkh± vipariº±madhamm±– aya½ vedan±ya ±d²navo. Yo vedan±ya chandar±gavinayo chandar±gappah±na½– ida½ vedan±ya nissaraºa½.
“Ye hi, keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ vedana½ abhiññ±ya, eva½ vedan±samudaya½ abhiññ±ya, eva½ vedan±nirodha½ abhiññ±ya, eva½ vedan±nirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya; eva½ vedan±ya ass±da½ abhiññ±ya, eva½ vedan±ya ±d²nava½ abhiññ±ya, eva½ vedan±ya nissaraºa½ abhiññ±ya vedan±ya nibbid±ya vir±g±ya nirodh±ya paµipann±, te suppaµipann±. Ye suppaµipann±, te imasmi½ dhammavinaye g±dhanti.
“Ye ca kho keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ vedana½ abhiññ±ya…pe… vaµµa½ tesa½ natthi paññ±pan±ya.
“Katam± ca, bhikkhave, saññ±? Chayime, bhikkhave, saññ±k±y±– r³pasaññ±, saddasaññ±, gandhasaññ±, rasasaññ±, phoµµhabbasaññ±, dhammasaññ±. Aya½ vuccati, bhikkhave, saññ±. Phassasamuday± saññ±samudayo; phassanirodh± saññ±nirodho. Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo saññ±nirodhag±min² paµipad±, seyyathida½– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi…pe… vaµµa½ tesa½ natthi paññ±pan±ya.
“Katame ca, bhikkhave, saªkh±r±? Chayime, bhikkhave, cetan±k±y±– r³pasañcetan±, saddasañcetan±, gandhasañcetan±, rasasañcetan±, phoµµhabbasañcetan±, dhammasañcetan±. Ime vuccanti bhikkhave saªkh±r±. Phassasamuday± saªkh±rasamudayo; phassanirodh± saªkh±ranirodho Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo saªkh±ranirodhag±min² paµipad±, seyyathida½– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi.
“Ya½ saªkh±re paµicca uppajjati sukha½ somanassa½– aya½ saªkh±r±na½ ass±do. Ye saªkh±r± anicc± dukkh± vipariº±madhamm±– aya½ saªkh±r±na½ ±d²navo. Yo saªkh±resu chandar±gavinayo chandar±gappah±na½– ida½ saªkh±r±na½ nissaraºa½.
“Ye hi keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ saªkh±re abhiññ±ya, eva½ saªkh±rasamudaya½ abhiññ±ya, eva½ saªkh±ranirodha½ abhiññ±ya, eva½ saªkh±ranirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya…pe… saªkh±r±na½ nibbid±ya vir±g±ya nirodh±ya paµipann± te suppaµipann±. Ye suppaµipann±, te imasmi½ dhammavinaye g±dhanti…pe… vaµµa½ tesa½ natthi paññ±pan±ya.
“Katamañca, bhikkhave, viññ±ºa½? Chayime, bhikkhave, viññ±ºak±y±– cakkhuviññ±ºa½, sotaviññ±ºa½, gh±naviññ±ºa½, jivh±viññ±ºa½, k±yaviññ±ºa½, manoviññ±ºa½. Ida½ vuccati, bhikkhave, viññ±ºa½. N±mar³pasamuday± viññ±ºasamudayo; n±mar³panirodh± viññ±ºanirodho. Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo viññ±ºanirodhag±min² paµipad±, seyyathida½– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi.
“Ya½ viññ±ºa½ paµicca uppajjati sukha½ somanassa½– aya½ viññ±ºassa ass±do. Ya½ viññ±ºa½ anicca½ dukkha½ vipariº±madhamma½– aya½ viññ±ºassa ±d²navo. Yo viññ±ºasmi½ chandar±gavinayo chandar±gappah±na½– ida½ viññ±ºassa nissaraºa½.
“Ye hi keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ viññ±ºa½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºasamudaya½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºanirodha½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºanirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya; eva½ viññ±ºassa ass±da½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºassa ±d²nava½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºassa nissaraºa½ abhiññ±ya viññ±ºassa nibbid±ya vir±g±ya nirodh±ya paµipann±, te suppaµipann±. Ye suppaµipann±, te imasmi½ dhammavinaye g±dhanti.
“Ye ca kho keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ viññ±ºa½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºasamudaya½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºanirodha½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºanirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya; eva½ viññ±ºassa ass±da½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºassa ±d²nava½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºassa nissaraºa½ abhiññ±ya viññ±ºassa nibbid± vir±g± nirodh± anup±d± vimutt±, te suvimutt±. Ye suvimutt±, te kevalino. Ye kevalino vaµµa½ tesa½ natthi paññ±pan±ya. Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu sattaµµh±nakusalo hoti.
“Kathañca, bhikkhave, bhikkhu tividh³paparikkh² hoti? Idha, bhikkhave, bhikkhu dh±tuso upaparikkhati, ±yatanaso upaparikkhati, paµiccasamupp±daso upaparikkhati Eva½ kho, bhikkhave, bhikkhu tividh³paparikkh² hoti. Sattaµµh±nakusalo, bhikkhave, bhikkhu tividh³paparikkh², imasmi½ dhammavinaye keval² vusitav± ‘uttamapuriso’ti vuccat²”ti. Pañcama½.