4. Up±d±naparipavattasutta½

56. S±vatthinid±na½ “Pañcime, bhikkhave, up±d±nakkhandh±. Katame pañca? R³pup±d±nakkhandho, vedanup±d±nakkhandho saññup±d±nakkhandho, saªkh±rup±d±nakkhandho, viññ±ºup±d±nakkhandho. Y±vak²vañc±ha½, bhikkhave, ime pañcup±d±nakkhandhe catuparivaµµa½ yath±bh³ta½ n±bbhaññ±si½, neva t±v±ha½, bhikkhave, sadevake loke sam±rake sabrahmake sassamaºabr±hmaºiy± paj±ya sadevamanuss±ya anuttara½ samm±sambodhi½ abhisambuddhoti paccaññ±si½. Yato ca khv±ha½, bhikkhave, ime pañcup±d±nakkhandhe catuparivaµµa½ yath±bh³ta½ abbhaññ±si½ ath±ha½, bhikkhave, sadevake loke…pe… sadevamanuss±ya anuttara½ samm±sambodhi½ abhisambuddhoti paccaññ±si½”.
“Kathañca catuparivaµµa½? R³pa½ abbhaññ±si½, r³pasamudaya½ abbhaññ±si½, r³panirodha½ abbhaññ±si½, r³panirodhag±mini½ paµipada½ abbhaññ±si½; vedana½… sañña½… saªkh±re… viññ±ºa½ abbhaññ±si½, viññ±ºasamudaya½ abbhaññ±si½, viññ±ºanirodha½ abbhaññ±si½, viññ±ºanirodhag±mini½ paµipada½ abbhaññ±si½.
“Katamañca, bhikkhave, r³pa½? Catt±ro ca mah±bh³t± catunnañca mah±bh³t±na½ up±d±ya r³pa½. Ida½ vuccati, bhikkhave, r³pa½. ¾h±rasamuday± r³pasamudayo; ±h±ranirodh± r³panirodho. Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo r³panirodhag±min² paµipad±, seyyathida½– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi.
“Ye hi keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ r³pa½ abhiññ±ya, eva½ r³pasamudaya½ abhiññ±ya, eva½ r³panirodha½ abhiññ±ya, eva½ r³panirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya r³passa nibbid±ya vir±g±ya nirodh±ya paµipann±, te suppaµipann±. Ye suppaµipann±, te imasmi½ dhammavinaye g±dhanti.
“Ye ca kho keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ r³pa½ abhiññ±ya…pe… eva½ r³panirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya, r³passa nibbid± vir±g± nirodh± anup±d± vimutt± te suvimutt±. Ye suvimutt± te kevalino. Ye kevalino vaµµa½ tesa½ natthi paññ±pan±ya.
“Katam± ca, bhikkhave, vedan±? Chayime, bhikkhave, vedan±k±y± cakkhusamphassaj± vedan±, sotasamphassaj± vedan±, gh±nasamphassaj± vedan±, jivh±samphassaj± vedan±, k±yasamphassaj± vedan±, manosamphassaj± vedan±. Aya½ vuccati, bhikkhave, vedan±. Phassasamuday± vedan±samudayo; phassanirodh± vedan±nirodho. Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo vedan±nirodhag±min² paµipad±, seyyathida½– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi.
“Ye hi keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ vedana½ abhiññ±ya, eva½ vedan±samudaya½ abhiññ±ya, eva½ vedan±nirodha½ abhiññ±ya, eva½ vedan±nirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya vedan±ya nibbid±ya vir±g±ya nirodh±ya paµipann±, te suppaµipann±. Ye suppaµipann±, te imasmi½ dhammavinaye g±dhanti.
“Ye ca kho keci bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ vedana½ abhiññ±ya…pe… eva½ vedan±nirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya…pe… vaµµa½ tesa½ natthi paññ±pan±ya.
“Katam± ca, bhikkhave, saññ±? Chayime, bhikkhave, saññ±k±y±– r³pasaññ±, saddasaññ±, gandhasaññ±, rasasaññ±, phoµµhabbasaññ±, dhammasaññ±. Aya½ vuccati, bhikkhave, saññ±. Phassasamuday± saññ±samudayo; phassanirodh± saññ±nirodho. Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo saññ±nirodhag±min² paµipad±, seyyathida½– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi…pe… vaµµa½ tesa½ natthi paññ±pan±ya.
“Katame ca, bhikkhave, saªkh±r±? Chayime, bhikkhave, cetan±k±y±– r³pasañcetan±, saddasañcetan±, gandhasañcetan±, rasasañcetan±, phoµµhabbasañcetan±, dhammasañcetan±. Ime vuccanti, bhikkhave, saªkh±r±. Phassasamuday± saªkh±rasamudayo; phassanirodh± saªkh±ranirodho. Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo saªkh±ranirodhag±min² paµipad±, seyyathida½– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi.
“Ye hi keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ saªkh±re abhiññ±ya, eva½ saªkh±rasamudaya½ abhiññ±ya, eva½ saªkh±ranirodha½ abhiññ±ya, eva½ saªkh±ranirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya saªkh±r±na½ nibbid±ya vir±g±ya nirodh±ya paµipann±, te suppaµipann±. Ye suppaµipann±, te imasmi½ dhammavinaye g±dhanti.
“Ye ca kho keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ saªkh±re abhiññ±ya, eva½ saªkh±rasamudaya½ abhiññ±ya, eva½ saªkh±ranirodha½ abhiññ±ya, eva½ saªkh±ranirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya saªkh±r±na½ nibbid± vir±g± nirodh± anup±d± vimutt±, te suvimutt±. Ye suvimutt±, te kevalino. Ye kevalino vaµµa½ tesa½ natthi paññ±pan±ya.
“Katamañca, bhikkhave, viññ±ºa½? Chayime, bhikkhave, viññ±ºak±y±– cakkhuviññ±ºa½, sotaviññ±ºa½, gh±naviññ±ºa½, jivh±viññ±ºa½, k±yaviññ±ºa½, manoviññ±ºa½. Ida½ vuccati, bhikkhave, viññ±ºa½. N±mar³pasamuday± viññ±ºasamudayo; n±mar³panirodh± viññ±ºanirodho. Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo viññ±ºanirodhag±min² paµipad±, seyyathida½– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi.
“Ye hi keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ viññ±ºa½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºasamudaya½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºanirodha½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºanirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya viññ±ºassa nibbid±ya vir±g±ya nirodh±ya paµipann±, te suppaµipann±. Ye suppaµipann±, te imasmi½ dhammavinaye g±dhanti.
“Ye ca kho keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± eva½ viññ±ºa½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºasamudaya½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºanirodha½ abhiññ±ya, eva½ viññ±ºanirodhag±mini½ paµipada½ abhiññ±ya viññ±ºassa nibbid± vir±g± nirodh± anup±d± vimutt±, te suvimutt±. Ye suvimutt±, te kevalino. Ye kevalino vaµµa½ tesa½ natthi paññ±pan±y±”ti. Catuttha½.