8. Nopariyesan±n±nattasutta½

92. S±vatthiya½ viharati…pe… “dh±tun±natta½, bhikkhave, paµicca uppajjati saññ±n±natta½, saññ±n±natta½ paµicca uppajjati saªkappan±natta½, saªkappan±natta½ paµicca uppajjati chandan±natta½, chandan±natta½ paµicca uppajjati pari¼±han±natta½, pari¼±han±natta½ paµicca uppajjati pariyesan±n±natta½; no pariyesan±n±natta½ paµicca uppajjati pari¼±han±natta½ no pari¼±han±natta½ paµicca uppajjati chandan±natta½, no chandan±natta½ paµicca uppajjati saªkappan±natta½ no saªkappan±natta½ paµicca uppajjati saññ±n±natta½, no saññ±n±natta½ paµicca uppajjati dh±tun±natta½. Katamañca, bhikkhave, dh±tun±natta½? R³padh±tu…pe… dhammadh±tu– ida½ vuccati, bhikkhave, dh±tun±natta½”.
“Kathañca bhikkhave, dh±tun±natta½ paµicca uppajjati saññ±n±natta½, saññ±n±natta½ paµicca uppajjati…pe… pariyesan±n±natta½; no pariyesan±n±natta½ paµicca uppajjati pari¼±han±natta½, no pari¼±han±natta½ paµicca uppajjati chandan±natta½, no chandan±natta½ paµicca uppajjati saªkappan±natta½, no saªkappan±natta½ paµicca uppajjati saññ±n±natta½, no saññ±n±natta½ paµicca uppajjati dh±tun±natta½?
“R³padh±tu½, bhikkhave, paµicca uppajjati r³pasaññ±…pe… dhammadh±tu½ paµicca uppajjati dhammasaññ±, dhammasañña½ paµicca uppajjati…pe… dhammapariyesan±; no dhammapariyesana½ paµicca uppajjati dhammapari¼±ho, no dhammapari¼±ha½ paµicca uppajjati dhammacchando, no dhammacchanda½ paµicca uppajjati dhammasaªkappo, no dhammasaªkappa½ paµicca uppajjati dhammasaññ±, no dhammasañña½ paµicca uppajjati dhammadh±tu.
“Eva½ kho, bhikkhave, dh±tun±natta½ paµicca uppajjati saññ±n±natta½, saññ±n±natta½ paµicca uppajjati…pe… pariyesan±n±natta½; no pariyesan±n±natta½ paµicca uppajjati pari¼±han±natta½, no pari¼±han±natta½ paµicca uppajjati chandan±natta½, no chandan±natta½ paµicca uppajjati saªkappan±natta½, no saªkappan±natta½ paµicca uppajjati saññ±n±natta½, no saññ±n±natta½ paµicca uppajjati dh±tun±nattan”ti. Aµµhama½.