3. Upanisasutta½

23. S±vatthiya½ viharati…pe… “j±nato aha½, bhikkhave, passato ±sav±na½ khaya½ vad±mi, no aj±nato no apassato. Kiñca, bhikkhave, j±nato ki½ passato ±sav±na½ khayo hoti Iti r³pa½ iti r³passa samudayo iti r³passa atthaªgamo, iti vedan±…pe… iti saññ±… iti saªkh±r±… iti viññ±ºa½ iti viññ±ºassa samudayo iti viññ±ºassa atthaªgamoti. Eva½ kho, bhikkhave, j±nato eva½ passato ±sav±na½ khayo hoti”.
“Yampissa ta½, bhikkhave, khayasmi½ khayeññ±ºa½, tampi sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, khayeñ±ºassa upanis±? ‘Vimutt²’tissa vacan²ya½. Vimuttimp±ha½ [vimuttimpaha½ (s². sy±. ka½.)], bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, vimuttiy± upanis±? ‘Vir±go’tissa vacan²ya½. Vir±gamp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, vir±gassa upanis±? ‘Nibbid±’tissa vacan²ya½. Nibbidamp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, nibbid±ya upanis±? ‘Yath±bh³tañ±ºadassanan’tissa vacan²ya½. Yath±bh³tañ±ºadassanamp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, yath±bh³tañ±ºadassanassa upanis±? ‘Sam±dh²’tissa vacan²ya½. Sam±dhimp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½.
“K± ca, bhikkhave, sam±dhissa upanis±? ‘Sukhan’tissa vacan²ya½. Sukhamp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, sukhassa upanis±? ‘Passaddh²’tissa vacan²ya½. Passaddhimp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, passaddhiy± upanis±? ‘P²t²’tissa vacan²ya½. P²timp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, p²tiy± upanis±? ‘P±mojjan’tissa vacan²ya½. P±mojjamp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, p±mojjassa upanis±? ‘Saddh±’tissa vacan²ya½. Saddhamp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½.
“K± ca, bhikkhave, saddh±ya upanis±? ‘Dukkhan’tissa vacan²ya½. Dukkhamp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, dukkhassa upanis±? ‘J±t²’tissa vacan²ya½. J±timp±ha½ bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, j±tiy± upanis±? ‘Bhavo’tissa vacan²ya½. Bhavamp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, bhavassa upanis±? ‘Up±d±nan’tissa vacan²ya½. Up±d±namp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½. K± ca, bhikkhave, up±d±nassa upanis±? ‘Taºh±’tissa vacan²ya½. Taºhamp±ha½, bhikkhave, sa-upanisa½ vad±mi, no anupanisa½.
“K± ca, bhikkhave, taºh±ya upanis±? ‘Vedan±’tissa vacan²ya½…pe… ‘phasso’tissa vacan²ya½… ‘sa¼±yatanan’tissa vacan²ya½… ‘n±mar³pan’tissa vacan²ya½… ‘viññ±ºan’tissa vacan²ya½… ‘saªkh±r±’tissa vacan²ya½. Saªkh±rep±ha½, bhikkhave, sa-upanise vad±mi, no anupanise. K± ca, bhikkhave, saªkh±r±na½ upanis±? ‘Avijj±’tissa vacan²ya½.
“Iti kho, bhikkhave, avijj³panis± saªkh±r±, saªkh±r³panisa½ viññ±ºa½, viññ±º³panisa½ n±mar³pa½, n±mar³p³panisa½ sa¼±yatana½, sa¼±yatan³paniso phasso, phass³panis± vedan±, vedan³panis± taºh±, taºh³panisa½ up±d±na½, up±d±n³paniso bhavo, bhav³panis± j±ti, j±t³panisa½ dukkha½, dukkh³panis± saddh±, saddh³panisa½ p±mojja½, p±mojj³panis± p²ti, p²t³panis± passaddhi, passaddh³panisa½ sukha½, sukh³paniso sam±dhi, sam±dh³panisa½ yath±bh³tañ±ºadassana½, yath±bh³tañ±ºadassan³panis± nibbid±, nibbid³paniso vir±go, vir±g³panis± vimutti, vimutt³panisa½ khayeñ±ºa½.
“Seyyath±pi, bhikkhave, uparipabbate thullaphusitake deve vassante ta½ udaka½ yath±ninna½ pavattam±na½ pabbatakandarapadaras±kh± parip³reti. Pabbatakandarapadaras±kh±parip³r± kusobbhe [kussubbhe (s². sy±. ka½.), kusubbhe (p².) ºv±di 129 sutta½ oloketabba½] parip³renti. Kusobbh± parip³r± mah±sobbhe parip³renti. Mah±sobbh± parip³r± kunnadiyo parip³renti. Kunnadiyo parip³r± mah±nadiyo parip³renti. Mah±nadiyo parip³r± mah±samudda½ parip³renti.
“Evameva kho, bhikkhave, avijj³panis± saªkh±r±, saªkh±r³panisa½ viññ±ºa½, viññ±º³panisa½ n±mar³pa½, n±mar³p³panisa½ sa¼±yatana½, sa¼±yatan³paniso phasso, phass³panis± vedan±, vedan³panis± taºh±, taºh³panisa½ up±d±na½, up±d±n³paniso bhavo, bhav³panis± j±ti, j±t³panisa½ dukkha½, dukkh³panis± saddh±, saddh³panisa½ p±mojja½, p±mojj³panis± p²ti, p²t³panis± passaddhi, passaddh³panisa½ sukha½, sukh³paniso sam±dhi, sam±dh³panisa½ yath±bh³tañ±ºadassana½, yath±bh³tañ±ºadassan³panis± nibbid±, nibbid³paniso vir±go, vir±g³panis± vimutti, vimutt³panisa½ khayeñ±ºan”ti. Tatiya½.