10. Anottappamłlakasutta˝

104. S±vatthiya˝ viharati…pe… “dh±tusova bhikkhave, satt± sa˝sandanti samenti. Anottappino anottapp˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; appassut± appassutehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; duppańń± duppańńehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; ottappino ottapp˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; bahussut± bahussutehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; pańńavanto pańńavantehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti…pe…. (1)
“Anottappino anottapp˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; kus˛t± kus˛tehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; duppańń± duppańńehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; ottappino ottapp˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; ±raddhav˛riy± ±raddhav˛riyehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; pańńavanto pańńavantehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti…pe…. (2)
“Anottappino anottapp˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; muµµhassatino muµµhassat˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; duppańń± duppańńehi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; ottappino ottapp˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; upaµµhitassatino upaµµhitassat˛hi saddhi˝ sa˝sandanti samenti; pańńavanto pańńavantehi saddhi˝ sa˝sandanti sament˛ti…pe…. Dasama˝. (3)