3. Vittasutta˝

73. “Ki˝słdha vitta˝ purisassa seµµha˝, ki˝su sucişşo sukham±vahati;
ki˝su have s±dutara˝ [s±dhutara˝ (ka.)] ras±na˝, katha˝j˛vi˝ [ki˝suj˛vi˝ (ka.)] j˛vitam±hu seµµhan”ti.
“Saddh˛dha vitta˝ purisassa seµµha˝, dhammo sucişşo sukham±vahati;
sacca˝ have s±dutara˝ ras±na˝, pańń±j˛vi˝ j˛vitam±hu seµµhan”ti.

4. Vuµµhisutta˝

74. “Ki˝su uppatata˝ seµµha˝, ki˝su nipatata˝ vara˝;
ki˝su pavajam±n±na˝, ki˝su pavadata˝ varan”ti.
“B˛ja˝ uppatata˝ seµµha˝, vuµµhi nipatata˝ var±;
g±vo pavajam±n±na˝, putto pavadata˝ varoti.
“Vijj± uppatata˝ seµµh±, avijj± nipatata˝ var±;
saŞgho pavajam±n±na˝, buddho pavadata˝ varo”ti.