5. Katichindasutta˝

5. S±vatthinid±na˝ Ekamanta˝ µhit± kho s± devat± bhagavato santike ima˝ g±tha˝ abh±si–
“Kati chinde kati jahe, kati cuttari bh±vaye;
kati saŞg±tigo bhikkhu, oghatişşoti vuccat˛”ti.
“Pańca chinde pańca jahe, pańca cuttari bh±vaye;
pańca saŞg±tigo bhikkhu, oghatişşoti vuccat˛”ti.

6. J±garasutta˝

6. S±vatthinid±na˝. Ekamanta˝ µhit± kho s± devat± bhagavato santike ima˝ g±tha˝ abh±si–
“Kati j±garata˝ sutt±, kati suttesu j±gar±;
katibhi [kat˛hi (s˛.)] rajam±deti, katibhi [kat˛hi (s˛.)] parisujjhat˛”ti.
“Pańca j±garata˝ sutt±, pańca suttesu j±gar±;
pańcabhi [pańcahi (s˛.)] rajam±deti, pańcabhi [pańcahi (s˛.)] parisujjhat˛”ti.