6. Chachakkasutta½

420. Eva½ me suta½– eka½ samaya½ bhagav± s±vatthiya½ viharati jetavane an±thapiº¹ikassa ±r±me. Tatra kho bhagav± bhikkh³ ±mantesi– “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh³ bhagavato paccassosu½. Bhagav± etadavoca– “dhamma½ vo, bhikkhave, desess±mi ±dikaly±ºa½ majjhekaly±ºa½ pariyos±nakaly±ºa½ s±ttha½ sabyañjana½, kevalaparipuººa½ parisuddha½ brahmacariya½ pak±sess±mi, yadida½– cha chakk±ni. Ta½ suº±tha, s±dhuka½ manasi karotha; bh±siss±m²”ti. “Eva½, bhante”ti kho te bhikkh³ bhagavato paccassosu½. Bhagav± etadavoca–
“Cha ajjhattik±ni ±yatan±ni veditabb±ni, cha b±hir±ni ±yatan±ni veditabb±ni, cha viññ±ºak±y± veditabb±, cha phassak±y± veditabb±, cha vedan±k±y± veditabb±, cha taºh±k±y± veditabb±.
421. “‘Cha ajjhattik±ni ±yatan±ni veditabb±n²’ti– iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Cakkh±yatana½, sot±yatana½, gh±n±yatana½, jivh±yatana½ k±y±yatana½, man±yatana½. ‘Cha ajjhattik±ni ±yatan±ni veditabb±n²’ti– iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½. Ida½ paµhama½ chakka½.
“‘Cha b±hir±ni ±yatan±ni veditabb±n²’ti– iti kho paneta½ vutta½ Kiñceta½ paµicca vutta½? R³p±yatana½, sadd±yatana½, gandh±yatana½, ras±yatana½, phoµµhabb±yatana½, dhamm±yatana½. ‘Cha b±hir±ni ±yatan±ni veditabb±n²’ti– iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½. Ida½ dutiya½ chakka½.
“‘Cha viññ±ºak±y± veditabb±’ti– iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Cakkhuñca paµicca r³pe ca uppajjati cakkhuviññ±ºa½, sotañca paµicca sadde ca uppajjati sotaviññ±ºa½, gh±nañca paµicca gandhe ca uppajjati gh±naviññ±ºa½, jivhañca paµicca rase ca uppajjati jivh±viññ±ºa½, k±yañca paµicca phoµµhabbe ca uppajjati k±yaviññ±ºa½, manañca paµicca dhamme ca uppajjati manoviññ±ºa½. ‘Cha viññ±ºak±y± veditabb±’ti– iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½. Ida½ tatiya½ chakka½.
“‘Cha phassak±y± veditabb±’ti– iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Cakkhuñca paµicca r³pe ca uppajjati cakkhuviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso; sotañca paµicca sadde ca uppajjati sotaviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso; gh±nañca paµicca gandhe ca uppajjati gh±naviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso; jivhañca paµicca rase ca uppajjati jivh±viññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso; k±yañca paµicca phoµµhabbe ca uppajjati k±yaviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso; manañca paµicca dhamme ca uppajjati manoviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso. ‘Cha phassak±y± veditabb±’ti– iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½. Ida½ catuttha½ chakka½.
“‘Cha vedan±k±y± veditabb±’ti– iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Cakkhuñca paµicca r³pe ca uppajjati cakkhuviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± vedan±; sotañca paµicca sadde ca uppajjati sotaviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± vedan±; gh±nañca paµicca gandhe ca uppajjati gh±naviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± vedan±; jivhañca paµicca rase ca uppajjati jivh±viññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± vedan±; k±yañca paµicca phoµµhabbe ca uppajjati k±yaviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± vedan±; manañca paµicca dhamme ca uppajjati manoviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± vedan±. ‘Cha vedan±k±y± veditabb±’ti– iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½. Ida½ pañcama½ chakka½.
“‘Cha taºh±k±y± veditabb±’ti– iti kho paneta½ vutta½. Kiñceta½ paµicca vutta½? Cakkhuñca paµicca r³pe ca uppajjati cakkhuviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± taºh±; sotañca paµicca sadde ca uppajjati sotaviññ±ºa½…pe… gh±nañca paµicca gandhe ca uppajjati gh±naviññ±ºa½… jivhañca paµicca rase ca uppajjati jivh±viññ±ºa½… k±yañca paµicca phoµµhabbe ca uppajjati k±yaviññ±ºa½… manañca paµicca dhamme ca uppajjati manoviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± taºh±. ‘Cha taºh±k±y± veditabb±’ti– iti ya½ ta½ vutta½, idameta½ paµicca vutta½. Ida½ chaµµha½ chakka½.
422. “‘Cakkhu att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Cakkhussa upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘cakkhu att±’ti yo vadeyya. Iti cakkhu anatt±.
“‘R³p± att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. R³p±na½ upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘r³p± att±’ti yo vadeyya. Iti cakkhu anatt±, r³p± anatt±.
“‘Cakkhuviññ±ºa½ att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Cakkhuviññ±ºassa upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘cakkhuviññ±ºa½ att±’ti yo vadeyya. Iti cakkhu anatt±, r³p± anatt±, cakkhuviññ±ºa½ anatt±.
“‘Cakkhusamphasso att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Cakkhusamphassassa upp±dopi vayopi paññ±yati Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘cakkhusamphasso att±’ti yo vadeyya. Iti cakkhu anatt±, r³p± anatt±, cakkhuviññ±ºa½ anatt±, cakkhusamphasso anatt±.
“‘Vedan± att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Vedan±ya upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘vedan± att±’ti yo vadeyya. Iti cakkhu anatt±, r³p± anatt±, cakkhuviññ±ºa½ anatt±, cakkhusamphasso anatt±, vedan± anatt±.
“‘Taºh± att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Taºh±ya upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘taºh± att±’ti yo vadeyya. Iti cakkhu anatt±, r³p± anatt±, cakkhuviññ±ºa½ anatt±, cakkhusamphasso anatt±, vedan± anatt±, taºh± anatt±.
423. “‘Sota½ att±’ti yo vadeyya…pe… ‘gh±na½ att±’ti yo vadeyya… ‘jivh± att±’ti yo vadeyya… ‘k±yo att±’ti yo vadeyya… ‘mano att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Manassa upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘mano att±’ti yo vadeyya. Iti mano anatt±.
“‘Dhamm± att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Dhamm±na½ upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘dhamm± att±’ti yo vadeyya. Iti mano anatt±, dhamm± anatt±.
“‘Manoviññ±ºa½ att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Manoviññ±ºassa upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘manoviññ±ºa½ att±’ti yo vadeyya. Iti mano anatt±, dhamm± anatt±, manoviññ±ºa½ anatt±.
“‘Manosamphasso att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Manosamphassassa upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘manosamphasso att±’ti yo vadeyya. Iti mano anatt±, dhamm± anatt±, manoviññ±ºa½ anatt±, manosamphasso anatt±.
“‘Vedan± att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Vedan±ya upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘vedan± att±’ti yo vadeyya. Iti mano anatt±, dhamm± anatt±, manoviññ±ºa½ anatt±, manosamphasso anatt±, vedan± anatt±.
“‘Taºh± att±’ti yo vadeyya ta½ na upapajjati. Taºh±ya upp±dopi vayopi paññ±yati. Yassa kho pana upp±dopi vayopi paññ±yati, ‘att± me uppajjati ca veti c±’ti iccassa evam±gata½ hoti. Tasm± ta½ na upapajjati– ‘taºh± att±’ti yo vadeyya. Iti mano anatt±, dhamm± anatt±, manoviññ±ºa½ anatt±, manosamphasso anatt±, vedan± anatt±, taºh± anatt±.
424. “Aya½ kho pana, bhikkhave, sakk±yasamudayag±min² paµipad±– cakkhu½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati; r³pe ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati; cakkhuviññ±ºa½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati; cakkhusamphassa½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati; vedana½ ‘eta½ mama esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati; taºha½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati; sota½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati…pe… gh±na½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati…pe… jivha½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati…pe… k±ya½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati…pe… mana½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati, dhamme ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati, manoviññ±ºa½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati, manosamphassa½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati, vedana½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati, taºha½ ‘eta½ mama, esohamasmi, eso me att±’ti samanupassati.
“Aya½ kho pana, bhikkhave, sakk±yanirodhag±min² paµipad±– cakkhu½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. R³pe ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. Cakkhuviññ±ºa½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. Cakkhusamphassa½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. Vedana½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. Taºha½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. Sota½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati…pe… gh±na½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati… jivha½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati… k±ya½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati… mana½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. Dhamme ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. Manoviññ±ºa½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. Manosamphassa½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. Vedana½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati. Taºha½ ‘neta½ mama, nesohamasmi, na meso att±’ti samanupassati.
425. “Cakkhuñca, bhikkhave, paµicca r³pe ca uppajjati cakkhuviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v±. So sukh±ya vedan±ya phuµµho sam±no abhinandati abhivadati ajjhos±ya tiµµhati. Tassa r±g±nusayo anuseti. Dukkh±ya vedan±ya phuµµho sam±no socati kilamati paridevati uratt±¼i½ kandati sammoha½ ±pajjati. Tassa paµigh±nusayo anuseti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya phuµµho sam±no tass± vedan±ya samudayañca atthaªgamañca ass±dañca ±d²navañca nissaraºañca yath±bh³ta½ nappaj±n±ti. Tassa avijj±nusayo anuseti. So vata, bhikkhave, sukh±ya vedan±ya r±g±nusaya½ appah±ya dukkh±ya vedan±ya paµigh±nusaya½ appaµivinodetv± adukkhamasukh±ya vedan±ya avijj±nusaya½ asam³hanitv± avijja½ appah±ya vijja½ anupp±detv± diµµheva dhamme dukkhassantakaro bhavissat²ti– neta½ µh±na½ vijjati.
“Sotañca, bhikkhave, paµicca sadde ca uppajjati sotaviññ±ºa½…pe… gh±nañca, bhikkhave, paµicca gandhe ca uppajjati gh±naviññ±ºa½…pe… jivhañca, bhikkhave, paµicca rase ca uppajjati jivh±viññ±ºa½…pe… k±yañca, bhikkhave, paµicca phoµµhabbe ca uppajjati k±yaviññ±ºa½…pe… manañca, bhikkhave, paµicca dhamme ca uppajjati manoviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v±. So sukh±ya vedan±ya phuµµho sam±no abhinandati abhivadati ajjhos±ya tiµµhati. Tassa r±g±nusayo anuseti. Dukkh±ya vedan±ya phuµµho sam±no socati kilamati paridevati uratt±¼i½ kandati sammoha½ ±pajjati. Tassa paµigh±nusayo anuseti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya phuµµho sam±no tass± vedan±ya samudayañca atthaªgamañca ass±dañca ±d²navañca nissaraºañca yath±bh³ta½ nappaj±n±ti. Tassa avijj±nusayo anuseti. So vata, bhikkhave, sukh±ya vedan±ya r±g±nusaya½ appah±ya dukkh±ya vedan±ya paµigh±nusaya½ appaµivinodetv± adukkhamasukh±ya vedan±ya avijj±nusaya½ asam³hanitv± avijja½ appah±ya vijja½ anupp±detv± diµµheva dhamme dukkhassantakaro bhavissat²ti– neta½ µh±na½ vijjati.
426. “Cakkhuñca bhikkhave, paµicca r³pe ca uppajjati cakkhuviññ±ºa½, tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v±. So sukh±ya vedan±ya phuµµho sam±no n±bhinandati n±bhivadati n±jjhos±ya tiµµhati. Tassa r±g±nusayo n±nuseti. Dukkh±ya vedan±ya phuµµho sam±no na socati na kilamati paridevati na uratt±¼i½ kandati na sammoha½ ±pajjati. Tassa paµigh±nusayo n±nuseti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya phuµµho sam±no tass± vedan±ya samudayañca atthaªgamañca ass±dañca ±d²navañca nissaraºañca yath±bh³ta½ paj±n±ti. Tassa avijj±nusayo n±nuseti. So vata, bhikkhave, sukh±ya vedan±ya r±g±nusaya½ pah±ya dukkh±ya vedan±ya paµigh±nusaya½ paµivinodetv± adukkhamasukh±ya vedan±ya avijj±nusaya½ sam³hanitv± avijja½ pah±ya vijja½ upp±detv± diµµheva dhamme dukkhassantakaro bhavissat²ti– µh±nameta½ vijjati.
“Sotañca, bhikkhave, paµicca sadde ca uppajjati sotaviññ±ºa½…pe….
“Gh±nañca, bhikkhave, paµicca gandhe ca uppajjati gh±naviññ±ºa½…pe….
“Jivhañca, bhikkhave, paµicca rase ca uppajjati jivh±viññ±ºa½…pe…
“K±yañca, bhikkhave, paµicca phoµµhabbe ca uppajjati k±yaviññ±ºa½…pe….
“Manañca, bhikkhave, paµicca dhamme ca uppajjati manoviññ±ºa½ tiººa½ saªgati phasso, phassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v±. So sukh±ya vedan±ya phuµµho sam±no n±bhinandati n±bhivadati n±jjhos±ya tiµµhati. Tassa r±g±nusayo n±nuseti. Dukkh±ya vedan±ya phuµµho sam±no na socati na kilamati na paridevati na uratt±¼i½ kandati na sammoha½ ±pajjati. Tassa paµigh±nusayo n±nuseti. Adukkhamasukh±ya vedan±ya phuµµho sam±no tass± vedan±ya samudayañca atthaªgamañca ass±dañca ±d²navañca nissaraºañca yath±bh³ta½ paj±n±ti. Tassa avijj±nusayo n±nuseti. So vata, bhikkhave, sukh±ya vedan±ya r±g±nusaya½ pah±ya dukkh±ya vedan±ya paµigh±nusaya½ paµivinodetv± adukkhamasukh±ya vedan±ya avijj±nusaya½ sam³hanitv± avijja½ pah±ya vijja½ upp±detv± diµµheva dhamme dukkhassantakaro bhavissat²ti– µh±nameta½ vijjati.
427. “Eva½ passa½, bhikkhave, sutav± ariyas±vako cakkhusmi½ [cakkhusmimpi (sy±. ka½.) evamitaresupi] nibbindati, r³pesu nibbindati, cakkhuviññ±ºe nibbindati, cakkhusamphasse nibbindati, vedan±ya nibbindati, taºh±ya nibbindati. Sotasmi½ nibbindati, saddesu nibbindati…pe… gh±nasmi½ nibbindati, gandhesu nibbindati… jivh±ya nibbindati, rasesu nibbindati… k±yasmi½ nibbindati, phoµµhabbesu nibbindati… manasmi½ nibbindati, dhammesu nibbindati, manoviññ±ºe nibbindati, manosamphasse nibbindati, vedan±ya nibbindati, taºh±ya nibbindati. Nibbinda½ virajjati vir±g± vimuccati. Vimuttasmi½ vimuttamiti ñ±ºa½ hoti. ‘Kh²º± j±ti, vusita½ brahmacariya½, kata½ karaº²ya½, n±para½ itthatt±y±’ti paj±n±t²”ti.
Idamavoca bhagav±. Attaman± te bhikkh³ bhagavato bh±sita½ abhinandunti. Imasmi½ kho pana veyy±karaºasmi½ bhaññam±ne saµµhimatt±na½ bhikkh³na½ anup±d±ya ±savehi citt±ni vimucci½s³ti.

Chachakkasutta½ niµµhita½ chaµµha½.