Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

Majjhimanik±yo

M³lapaºº±sap±¼i

1. M³lapariy±yavaggo

1. M³lapariy±yasutta½

1. Eva½ me suta½– eka½ samaya½ bhagav± ukkaµµh±ya½ viharati subhagavane s±lar±jam³le. Tatra kho bhagav± bhikkh³ ±mantesi– “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh³ bhagavato paccassosu½. Bhagav± etadavoca– “sabbadhammam³lapariy±ya½ vo, bhikkhave, desess±mi. Ta½ suº±tha, s±dhuka½ manasi karotha, bh±siss±m²”ti. “Eva½, bhante”ti kho te bhikkh³ bhagavato paccassosu½. Bhagav± etadavoca–
2. “Idha, bhikkhave, assutav± puthujjano ariy±na½ adass±v² ariyadhammassa akovido ariyadhamme avin²to, sappuris±na½ adass±v² sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avin²to– pathavi½ [paµhavi½ (s². sy±. ka½. p².)] pathavito sañj±n±ti; pathavi½ pathavito saññatv± pathavi½ maññati, pathaviy± maññati, pathavito maññati, pathavi½ meti maññati pathavi½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“¾pa½ ±pato sañj±n±ti; ±pa½ ±pato saññatv± ±pa½ maññati, ±pasmi½ maññati, ±pato maññati, ±pa½ meti maññati, ±pa½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Teja½ tejato sañj±n±ti; teja½ tejato saññatv± teja½ maññati, tejasmi½ maññati, tejato maññati, teja½ meti maññati, teja½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“V±ya½ v±yato sañj±n±ti; v±ya½ v±yato saññatv± v±ya½ maññati, v±yasmi½ maññati, v±yato maññati, v±ya½ meti maññati, v±ya½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
3. “Bh³te bh³tato sañj±n±ti; bh³te bh³tato saññatv± bh³te maññati, bh³tesu maññati, bh³tato maññati, bh³te meti maññati, bh³te abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Deve devato sañj±n±ti; deve devato saññatv± deve maññati, devesu maññati, devato maññati, deve meti maññati, deve abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Paj±pati½ paj±patito sañj±n±ti; paj±pati½ paj±patito saññatv± paj±pati½ maññati, paj±patismi½ maññati, paj±patito maññati, paj±pati½ meti maññati, paj±pati½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Brahma½ brahmato sañj±n±ti; brahma½ brahmato saññatv± brahma½ maññati brahmasmi½ maññati, brahmato maññati, brahma½ meti maññati, brahma½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“¾bhassare ±bhassarato sañj±n±ti; ±bhassare ±bhassarato saññatv± ±bhassare maññati, ±bhassaresu maññati, ±bhassarato maññati, ±bhassare meti maññati, ±bhassare abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Subhakiºhe subhakiºhato sañj±n±ti; subhakiºhe subhakiºhato saññatv± subhakiºhe maññati, subhakiºhesu maññati, subhakiºhato maññati, subhakiºhe meti maññati, subhakiºhe abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Vehapphale vehapphalato sañj±n±ti; vehapphale vehapphalato saññatv± vehapphale maññati, vehapphalesu maññati, vehapphalato maññati, vehapphale meti maññati, vehapphale abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Abhibhu½ abhibh³to sañj±n±ti; abhibhu½ abhibh³to saññatv± abhibhu½ maññati, abhibhusmi½ maññati, abhibh³to maññati, abhibhu½ meti maññati, abhibhu½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
4. “¾k±s±nañc±yatana½ ±k±s±nañc±yatanato sañj±n±ti; ±k±s±nañc±yatana½ ±k±s±nañc±yatanato saññatv± ±k±s±nañc±yatana½ maññati, ±k±s±nañc±yatanasmi½ maññati, ±k±s±nañc±yatanato maññati, ±k±s±nañc±yatana½ meti maññati, ±k±s±nañc±yatana½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Viññ±ºañc±yatana½ viññ±ºañc±yatanato sañj±n±ti; viññ±ºañc±yatana½ viññ±ºañc±yatanato saññatv± viññ±ºañc±yatana½ maññati, viññ±ºañc±yatanasmi½ maññati, viññ±ºañc±yatanato maññati, viññ±ºañc±yatana½ meti maññati, viññ±ºañc±yatana½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“¾kiñcaññ±yatana½ ±kiñcaññ±yatanato sañj±n±ti; ±kiñcaññ±yatana½ ±kiñcaññ±yatanato saññatv± ±kiñcaññ±yatana½ maññati, ±kiñcaññ±yatanasmi½ maññati, ±kiñcaññ±yatanato maññati, ±kiñcaññ±yatana½ meti maññati, ±kiñcaññ±yatana½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Nevasaññ±n±saññ±yatana½ nevasaññ±n±saññ±yatanato sañj±n±ti; nevasaññ±n±saññ±yatana½ nevasaññ±n±saññ±yatanato saññatv± nevasaññ±n±saññ±yatana½ maññati, nevasaññ±n±saññ±yatanasmi½ maññati, nevasaññ±n±saññ±yatanato maññati, nevasaññ±n±saññ±yatana½ meti maññati, nevasaññ±n±saññ±yatana½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
5. “Diµµha½ diµµhato sañj±n±ti; diµµha½ diµµhato saññatv± diµµha½ maññati, diµµhasmi½ maññati, diµµhato maññati, diµµha½ meti maññati, diµµha½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Suta½ sutato sañj±n±ti; suta½ sutato saññatv± suta½ maññati, sutasmi½ maññati, sutato maññati, suta½ meti maññati, suta½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Muta½ mutato sañj±n±ti; muta½ mutato saññatv± muta½ maññati, mutasmi½ maññati, mutato maññati, muta½ meti maññati, muta½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Viññ±ta½ viññ±tato sañj±n±ti; viññ±ta½ viññ±tato saññatv± viññ±ta½ maññati, viññ±tasmi½ maññati, viññ±tato maññati, viññ±ta½ meti maññati, viññ±ta½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
6. “Ekatta½ ekattato sañj±n±ti; ekatta½ ekattato saññatv± ekatta½ maññati, ekattasmi½ maññati, ekattato maññati, ekatta½ meti maññati, ekatta½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“N±natta½ n±nattato sañj±n±ti; n±natta½ n±nattato saññatv± n±natta½ maññati, n±nattasmi½ maññati, n±nattato maññati, n±natta½ meti maññati, n±natta½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Sabba½ sabbato sañj±n±ti; sabba½ sabbato saññatv± sabba½ maññati, sabbasmi½ maññati, sabbato maññati, sabba½ meti maññati, sabba½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“Nibb±na½ nibb±nato sañj±n±ti; nibb±na½ nibb±nato saññatv± nibb±na½ maññati, nibb±nasmi½ maññati nibb±nato maññati, nibb±na½ meti maññati, nibb±na½ abhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Apariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.

Puthujjanavasena paµhamanayabh³miparicchedo niµµhito.

7. “Yopi so, bhikkhave, bhikkhu sekkho [sekho (s². sy±. ka½. p².)] appattam±naso anuttara½ yogakkhema½ patthayam±no viharati, sopi pathavi½ pathavito abhij±n±ti; pathavi½ pathavito abhiññ±ya [abhiññatv± (ka.)] pathavi½ m± maññi [v± maññati], pathaviy± m± maññi, pathavito m± maññi, pathavi½ meti m± maññi, pathavi½ m±bhinandi [v± abhinandati (s².) µ²k± oloketabb±]. Ta½ kissa hetu? ‘Pariññeyya½ tass±’ti vad±mi.
“¾pa½…pe… teja½… v±ya½… bh³te… deve… paj±pati½… brahma½… ±bhassare… subhakiºhe… vehapphale… abhibhu½… ±k±s±nañc±yatana½… viññ±ºañc±yatana½… ±kiñcaññ±yatana½… nevasaññ±n±saññ±yatana½… diµµha½… suta½… muta½… viññ±ta½… ekatta½… n±natta½… sabba½… nibb±na½ nibb±nato abhij±n±ti; nibb±na½ nibb±nato abhiññ±ya nibb±na½ m± maññi, nibb±nasmi½ m± maññi, nibb±nato m± maññi, nibb±na½ meti m± maññi, nibb±na½ m±bhinandi. Ta½ kissa hetu? ‘Pariññeyya½ tass±’ti vad±mi.

Sekkhavasena [satth±ravasena (s².), satthuvasena (sy±. ka.)] dutiyanayabh³miparicchedo niµµhito.

8. “Yopi so, bhikkhave, bhikkhu araha½ kh²º±savo vusitav± katakaraº²yo ohitabh±ro anuppattasadattho parikkh²ºabhavasa½yojano sammadaññ± vimutto, sopi pathavi½ pathavito abhij±n±ti; pathavi½ pathavito abhiññ±ya pathavi½ na maññati, pathaviy± na maññati, pathavito na maññati, pathavi½ meti na maññati, pathavi½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Pariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.
“¾pa½…pe… teja½… v±ya½… bh³te… deve… paj±pati½… brahma½… ±bhassare… subhakiºhe… vehapphale… abhibhu½… ±k±s±nañc±yatana½… viññ±ºañc±yatana½… ±kiñcaññ±yatana½… nevasaññ±n±saññ±yatana½… diµµha½… suta½… muta½… viññ±ta½… ekatta½… n±natta½… sabba½… nibb±na½ nibb±nato abhij±n±ti; nibb±na½ nibb±nato abhiññ±ya nibb±na½ na maññati, nibb±nasmi½ na maññati, nibb±nato na maññati, nibb±na½ meti na maññati, nibb±na½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Pariññ±ta½ tass±’ti vad±mi.

Kh²º±savavasena tatiyanayabh³miparicchedo niµµhito.

9. “Yopi so, bhikkhave, bhikkhu araha½ kh²º±savo vusitav± katakaraº²yo ohitabh±ro anuppattasadattho parikkh²ºabhavasa½yojano sammadaññ± vimutto, sopi pathavi½ pathavito abhij±n±ti; pathavi½ pathavito abhiññ±ya pathavi½ na maññati, pathaviy± na maññati, pathavito na maññati, pathavi½ meti na maññati, pathavi½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? Khay± r±gassa, v²tar±gatt±.
“¾pa½…pe… teja½… v±ya½… bh³te… deve… paj±pati½… brahma½… ±bhassare… subhakiºhe… vehapphale… abhibhu½… ±k±s±nañc±yatana½… viññ±ºañc±yatana½… ±kiñcaññ±yatana½ nevasaññ±n±saññ±yatana½ diµµha½… suta½… muta½… viññ±ta½… ekatta½… n±natta½… sabba½… nibb±na½ nibb±nato abhij±n±ti; nibb±na½ nibb±nato abhiññ±ya nibb±na½ na maññati, nibb±nasmi½ na maññati, nibb±nato na maññati, nibb±na½ meti na maññati, nibb±na½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? Khay± r±gassa, v²tar±gatt±.

Kh²º±savavasena catutthanayabh³miparicchedo niµµhito.

10. “Yopi so, bhikkhave, bhikkhu araha½ kh²º±savo vusitav± katakaraº²yo ohitabh±ro anuppattasadattho parikkh²ºabhavasa½yojano sammadaññ± vimutto, sopi pathavi½ pathavito abhij±n±ti; pathavi½ pathavito abhiññ±ya pathavi½ na maññati, pathaviy± na maññati, pathavito na maññati, pathavi½ meti na maññati, pathavi½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? Khay± dosassa, v²tadosatt±.
“¾pa½…pe… teja½… v±ya½… bh³te… deve… paj±pati½… brahma½… ±bhassare… subhakiºhe… vehapphale… abhibhu½… ±k±s±nañc±yatana½… viññ±ºañc±yatana½… ±kiñcaññ±yatana½… nevasaññ±n±saññ±yatana½… diµµha½… suta½… muta½… viññ±ta½… ekatta½… n±natta½… sabba½… nibb±na½ nibb±nato abhij±n±ti; nibb±na½ nibb±nato abhiññ±ya nibb±na½ na maññati, nibb±nasmi½ na maññati, nibb±nato na maññati, nibb±na½ meti na maññati, nibb±na½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? Khay± dosassa, v²tadosatt±.

Kh²º±savavasena pañcamanayabh³miparicchedo niµµhito.

11. “Yopi so, bhikkhave, bhikkhu araha½ kh²º±savo vusitav± katakaraº²yo ohitabh±ro anuppattasadattho parikkh²ºabhavasa½yojano sammadaññ± vimutto, sopi pathavi½ pathavito abhij±n±ti; pathavi½ pathavito abhiññ±ya pathavi½ na maññati, pathaviy± na maññati, pathavito na maññati, pathavi½ meti na maññati, pathavi½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? Khay± mohassa, v²tamohatt±.
“¾pa½…pe… teja½… v±ya½… bh³te… deve… paj±pati½… brahma½… ±bhassare… subhakiºhe… vehapphale… abhibhu½… ±k±s±nañc±yatana½… viññ±ºañc±yatana½… ±kiñcaññ±yatana½ nevasaññ±n±saññ±yatana½… diµµha½… suta½… muta½… viññ±ta½… ekatta½… n±natta½… sabba½… nibb±na½ nibb±nato abhij±n±ti; nibb±na½ nibb±nato abhiññ±ya nibb±na½ na maññati, nibb±nasmi½ na maññati, nibb±nato na maññati, nibb±na½ meti na maññati, nibb±na½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? Khay± mohassa, v²tamohatt±.

Kh²º±savavasena chaµµhanayabh³miparicchedo niµµhito.

12. “Tath±gatopi, bhikkhave, araha½ samm±sambuddho pathavi½ pathavito abhij±n±ti; pathavi½ pathavito abhiññ±ya pathavi½ na maññati, pathaviy± na maññati, pathavito na maññati, pathavi½ meti na maññati, pathavi½ n±bhinandati Ta½ kissa hetu? ‘Pariññ±tanta½ tath±gatass±’ti vad±mi.
“¾pa½…pe… teja½… v±ya½… bh³te… deve… paj±pati½… brahma½… ±bhassare… subhakiºhe… vehapphale… abhibhu½… ±k±s±nañc±yatana½… viññ±ºañc±yatana½ ±kiñcaññ±yatana½… nevasaññ±n±saññ±yatana½… diµµha½… suta½… muta½… viññ±ta½… ekatta½… n±natta½… sabba½… nibb±na½ nibb±nato abhij±n±ti; nibb±na½ nibb±nato abhiññ±ya nibb±na½ na maññati, nibb±nasmi½ na maññati, nibb±nato na maññati, nibb±na½ meti na maññati, nibb±na½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Pariññ±tanta½ tath±gatass±’ti vad±mi.

Tath±gatavasena sattamanayabh³miparicchedo niµµhito.

13. “Tath±gatopi bhikkhave, araha½ samm±sambuddho pathavi½ pathavito abhij±n±ti; pathavi½ pathavito abhiññ±ya pathavi½ na maññati, pathaviy± na maññati, pathavito na maññati, pathavi½ meti na maññati, pathavi½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Nand² [nandi (s². sy±.)] dukkhassa m³lan’ti– iti viditv± ‘bhav± j±ti bh³tassa jar±maraºan’ti. Tasm±tiha, bhikkhave, ‘tath±gato sabbaso taºh±na½ khay± vir±g± nirodh± c±g± paµinissagg± anuttara½ samm±sambodhi½ abhisambuddho’ti vad±mi.
“¾pa½ …pe… teja½… v±ya½… bh³te… deve… paj±pati½… brahma½… ±bhassare… subhakiºhe… vehapphale… abhibhu½… ±k±s±nañc±yatana½… viññ±ºañc±yatana½… ±kiñcaññ±yatana½… nevasaññ±n±saññ±yatana½… diµµha½… suta½… muta½… viññ±ta½… ekatta½… n±natta½… sabba½… nibb±na½ nibb±nato abhij±n±ti; nibb±na½ nibb±nato abhiññ±ya nibb±na½ na maññati, nibb±nasmi½ na maññati, nibb±nato na maññati, nibb±na½ meti na maññati, nibb±na½ n±bhinandati. Ta½ kissa hetu? ‘Nand² dukkhassa m³lan’ti– iti viditv± ‘bhav± j±ti bh³tassa jar±maraºan’ti. Tasm±tiha, bhikkhave, ‘tath±gato sabbaso taºh±na½ khay± vir±g± nirodh± c±g± paµinissagg± anuttara½ samm±sambodhi½ abhisambuddho’ti vad±m²”ti.

Tath±gatavasena aµµhamanayabh³miparicchedo niµµhito.

Idamavoca bhagav±. Na te bhikkh³ [na attaman± tebhikkh³ (sy±.), te bhikkh³ (p². ka.)] bhagavato bh±sita½ abhinandunti.

M³lapariy±yasutta½ niµµhita½ paµhama½.