Duccarit±dikath±

136. “Khattiyopi kho, v±seµµha, k±yena duccarita½ caritv± v±c±ya duccarita½ caritv± manas± duccarita½ caritv± micch±diµµhiko micch±diµµhikammasam±d±no [ida½ pada½ s². ipotthakesu natthi] micch±diµµhikammasam±d±nahetu k±yassa bhed± para½ maraŗ± ap±ya½ duggati½ vinip±ta½ niraya½ upapajjati. Br±hmaŗopi kho, v±seµµha…pe… vessopi kho, v±seµµha… suddopi kho, v±seµµha… samaŗopi kho, v±seµµha, k±yena duccarita½ caritv± v±c±ya duccarita½ caritv± manas± duccarita½ caritv± micch±diµµhiko micch±diµµhikammasam±d±no micch±diµµhikammasam±d±nahetu k±yassa bhed± para½ maraŗ± ap±ya½ duggati½ vinip±ta½ niraya½ upapajjati.
“Khattiyopi kho, v±seµµha, k±yena sucarita½ caritv± v±c±ya sucarita½ caritv± manas± sucarita½ caritv± samm±diµµhiko samm±diµµhikammasam±d±no [ida½ pada½ s². p². potthakesu natthi] samm±diµµhikammasam±d±nahetu k±yassa bhed± para½ maraŗ± sugati½ sagga½ loka½ upapajjati. Br±hmaŗopi kho, v±seµµha…pe… vessopi kho, v±seµµha… suddopi kho, v±seµµha… samaŗopi kho, v±seµµha, k±yena sucarita½ caritv± v±c±ya sucarita½ caritv± manas± sucarita½ caritv± samm±diµµhiko samm±diµµhikammasam±d±no samm±diµµhikammasam±d±nahetu k±yassa bhed± para½ maraŗ± sugati½ sagga½ loka½ upapajjati.
137. “Khattiyopi kho, v±seµµha, k±yena dvayak±r², v±c±ya dvayak±r², manas± dvayak±r², vimissadiµµhiko vimissadiµµhikammasam±d±no vimissadiµµhikammasam±d±nahetu [vimissadiµµhiko vimissakammasam±d±no vimissakammasam±d±nahetu (sy±.), v²timissadiµµhiko v²timissadiµµhikammasam±d±nahetu (s². p².)] k±yassa bhed± para½ maraŗ± sukhadukkhappaµisa½ved² hoti. Br±hmaŗopi kho, v±seµµha …pe… vessopi kho, v±seµµha… suddopi kho, v±seµµha… samaŗopi kho, v±seµµha, k±yena dvayak±r² v±c±ya dvayak±r², manas± dvayak±r², vimissadiµµhiko vimissadiµµhikammasam±d±no vimissadiµµhikammasam±d±nahetu k±yassa bhed± para½ maraŗ± sukhadukkhappaµisa½ved² hoti.