Dve dhamm±

352. “Dve dhamm± bahuk±r±, dve dhamm± bh±vetabb±, dve dhamm± pariññeyy±, dve dhamm± pah±tabb± dve dhamm± h±nabh±giy±, dve dhamm± visesabh±giy±, dve dhamm± duppaµivijjh±, dve dhamm± upp±detabb±, dve dhamm± abhiññeyy±, dve dhamm± sacchik±tabb±.
(Ka) “katame dve dhamm± bahuk±r±? Sati ca sampajaññañca. Ime dve dhamm± bahuk±r±.
(Kha) “katame dve dhamm± bh±vetabb±? Samatho ca vipassan± ca. Ime dve dhamm± bh±vetabb±.
(Ga) “katame dve dhamm± pariññeyy±? N±mañca r³pañca. Ime dve dhamm± pariññeyy±.
(Gha) “katame dve dhamm± pah±tabb±? Avijj± ca bhavataºh± ca. Ime dve dhamm± pah±tabb±.
(©a) “katame dve dhamm± h±nabh±giy±? Dovacassat± ca p±pamittat± ca. Ime dve dhamm± h±nabh±giy±.
(Ca) “katame dve dhamm± visesabh±giy±? Sovacassat± ca kaly±ºamittat± ca. Ime dve dhamm± visesabh±giy±.
(Cha) “katame dve dhamm± duppaµivijjh±? Yo ca hetu yo ca paccayo satt±na½ sa½kiles±ya, yo ca hetu yo ca paccayo satt±na½ visuddhiy±. Ime dve dhamm± duppaµivijjh±.
(Ja) “katame dve dhamm± upp±detabb±? Dve ñ±º±ni– khaye ñ±ºa½, anupp±de ñ±ºa½. Ime dve dhamm± upp±detabb±.
(Jha) “katame dve dhamm± abhiññeyy±? Dve dh±tuyo– saªkhat± ca dh±tu asaªkhat± ca dh±tu. Ime dve dhamm± abhiññeyy±.
(Ña) “katame dve dhamm± sacchik±tabb±? Vijj± ca vimutti ca. Ime dve dhamm± sacchik±tabb±.
“Iti ime v²sati dhamm± bh³t± tacch± tath± avitath± anaññath± samm± tath±gatena abhisambuddh±.