Th³p±rahapuggalo

206. “Catt±rome, ±nanda, th³p±rah±. Katame catt±ro? Tath±gato araha½ samm±sambuddho th³p±raho, paccekasambuddho th³p±raho, tath±gatassa s±vako th³p±raho, r±j± cakkavatt² [cakkavatti (sy±. ka.)] th³p±rahoti.
“Kiñc±nanda atthavasa½ paµicca tath±gato araha½ samm±sambuddho th³p±raho? ‘Aya½ tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa th³po’ti, ±nanda, bahujan± citta½ pas±denti. Te tattha citta½ pas±detv± k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjanti. Ida½ kho, ±nanda, atthavasa½ paµicca tath±gato araha½ samm±sambuddho th³p±raho.
“Kiñc±nanda, atthavasa½ paµicca paccekasambuddho th³p±raho? ‘Aya½ tassa bhagavato paccekasambuddhassa th³po’ti, ±nanda, bahujan± citta½ pas±denti. Te tattha citta½ pas±detv± k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjanti. Ida½ kho, ±nanda, atthavasa½ paµicca paccekasambuddho th³p±raho.
“Kiñc±nanda, atthavasa½ paµicca tath±gatassa s±vako th³p±raho? ‘Aya½ tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa s±vakassa th³po’ti ±nanda, bahujan± citta½ pas±denti. Te tattha citta½ pas±detv± k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjanti. Ida½ kho, ±nanda, atthavasa½ paµicca tath±gatassa s±vako th³p±raho.
“Kiñc±nanda, atthavasa½ paµicca r±j± cakkavatt² th³p±raho? ‘Aya½ tassa dhammikassa dhammarañño th³po’ti, ±nanda, bahujan± citta½ pas±denti. Te tattha citta½ pas±detv± k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjanti. Ida½ kho, ±nanda, atthavasa½ paµicca r±j± cakkavatt² th³p±raho. Ime kho, ±nanda catt±ro th³p±rah±”ti.