Tapopakkamaniratthakath±

397. “Acelako cepi, kassapa, hoti, mutt±c±ro, hatth±palekhano…pe… iti evar³pa½ addham±sikampi pariy±yabhattabhojan±nuyogamanuyutto viharati. Tassa c±ya½ s²lasampad± cittasampad± paññ±sampad± abh±vit± hoti asacchikat±. Atha kho so ±rak±va s±maññ± ±rak±va brahmaññ±. Yato kho, kassapa, bhikkhu avera½ aby±pajja½ mettacitta½ bh±veti, ±sav±nañca khay± an±sava½ cetovimutti½ paññ±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharati. Aya½ vuccati, kassapa, bhikkhu samaºo itipi br±hmaºo itipi.
“S±kabhakkho cepi, kassapa, hoti, s±m±kabhakkho…pe… vanam³laphal±h±ro y±peti pavattaphalabhoj². Tassa c±ya½ s²lasampad± cittasampad± paññ±sampad± abh±vit± hoti asacchikat±. Atha kho so ±rak±va s±maññ± ±rak±va brahmaññ±. Yato kho, kassapa, bhikkhu avera½ aby±pajja½ mettacitta½ bh±veti, ±sav±nañca khay± an±sava½ cetovimutti½ paññ±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharati. Aya½ vuccati, kassapa, bhikkhu samaºo itipi br±hmaºo itipi.
“S±º±ni cepi, kassapa, dh±reti, mas±º±nipi dh±reti…pe… s±yatatiyakampi udakorohan±nuyogamanuyutto viharati. Tassa c±ya½ s²lasampad± cittasampad± paññ±sampad± abh±vit± hoti asacchikat±. Atha kho so ±rak±va s±maññ± ±rak±va brahmaññ± Yato kho, kassapa, bhikkhu avera½ aby±pajja½ mettacitta½ bh±veti, ±sav±nañca khay± an±sava½ cetovimutti½ paññ±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharati. Aya½ vuccati, kassapa, bhikkhu samaºo itipi br±hmaºo itip²”ti.
398. Eva½ vutte, acelo kassapo bhagavanta½ etadavoca– “dukkara½, bho gotama, s±mañña½ dukkara½ brahmaññan”ti. “Pakati kho es±, kassapa, lokasmi½ ‘dukkara½ s±mañña½ dukkara½ brahmaññan’ti. Acelako cepi, kassapa, hoti, mutt±c±ro, hatth±palekhano…pe… iti evar³pa½ addham±sikampi pariy±yabhattabhojan±nuyogamanuyutto viharati. Im±ya ca, kassapa, matt±ya imin± tapopakkamena s±mañña½ v± abhavissa brahmañña½ v± dukkara½ sudukkara½, neta½ abhavissa kalla½ vacan±ya– ‘dukkara½ s±mañña½ dukkara½ brahmaññan’ti.
“Sakk± ca paneta½ abhavissa k±tu½ gahapatin± v± gahapatiputtena v± antamaso kumbhad±siy±pi– ‘hand±ha½ acelako homi, mutt±c±ro, hatth±palekhano…pe… iti evar³pa½ addham±sikampi pariy±yabhattabhojan±nuyogamanuyutto vihar±m²’ti.
“Yasm± ca kho, kassapa, aññatreva im±ya matt±ya aññatra imin± tapopakkamena s±mañña½ v± hoti brahmañña½ v± dukkara½ sudukkara½, tasm± eta½ kalla½ vacan±ya– ‘dukkara½ s±mañña½ dukkara½ brahmaññan’ti. Yato kho, kassapa, bhikkhu avera½ aby±pajja½ mettacitta½ bh±veti, ±sav±nañca khay± an±sava½ cetovimutti½ paññ±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharati. Aya½ vuccati, kassapa, bhikkhu samaºo itipi br±hmaºo itipi
“S±kabhakkho cepi, kassapa, hoti, s±m±kabhakkho…pe… vanam³laphal±h±ro y±peti pavattaphalabhoj². Im±ya ca, kassapa, matt±ya imin± tapopakkamena s±mañña½ v± abhavissa brahmañña½ v± dukkara½ sudukkara½, neta½ abhavissa kalla½ vacan±ya– ‘dukkara½ s±mañña½ dukkara½ brahmaññan’ti.
“Sakk± ca paneta½ abhavissa k±tu½ gahapatin± v± gahapatiputtena v± antamaso kumbhad±siy±pi– ‘hand±ha½ s±kabhakkho v± homi, s±m±kabhakkho v±…pe… vanam³laphal±h±ro y±pemi pavattaphalabhoj²’ti.
“Yasm± ca kho, kassapa, aññatreva im±ya matt±ya aññatra imin± tapopakkamena s±mañña½ v± hoti brahmañña½ v± dukkara½ sudukkara½, tasm± eta½ kalla½ vacan±ya– ‘dukkara½ s±mañña½ dukkara½ brahmaññan’ti. Yato kho, kassapa, bhikkhu avera½ aby±pajja½ mettacitta½ bh±veti, ±sav±nañca khay± an±sava½ cetovimutti½ paññ±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharati. Aya½ vuccati, kassapa, bhikkhu samaºo itipi br±hmaºo itipi.
“S±º±ni cepi, kassapa, dh±reti, mas±º±nipi dh±reti…pe… s±yatatiyakampi udakorohan±nuyogamanuyutto viharati. Im±ya ca, kassapa, matt±ya imin± tapopakkamena s±mañña½ v± abhavissa brahmañña½ v± dukkara½ sudukkara½, neta½ abhavissa kalla½ vacan±ya– ‘dukkara½ s±mañña½ dukkara½ brahmaññan’ti.
“Sakk± ca paneta½ abhavissa k±tu½ gahapatin± v± gahapatiputtena v± antamaso kumbhad±siy±pi– ‘hand±ha½ s±º±nipi dh±remi, mas±º±nipi dh±remi…pe… s±yatatiyakampi udakorohan±nuyogamanuyutto vihar±m²’ti.
“Yasm± ca kho, kassapa, aññatreva im±ya matt±ya aññatra imin± tapopakkamena s±mañña½ v± hoti brahmañña½ v± dukkara½ sudukkara½, tasm± eta½ kalla½ vacan±ya– ‘dukkara½ s±mañña½ dukkara½ brahmaññan’ti. Yato kho, kassapa, bhikkhu avera½ aby±pajja½ mettacitta½ bh±veti, ±sav±nañca khay± an±sava½ cetovimutti½ paññ±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharati. Aya½ vuccati, kassapa, bhikkhu samaºo itipi br±hmaºo itip²”ti.
399. Eva½ vutte, acelo kassapo bhagavanta½ etadavoca– “dujj±no, bho gotama, samaºo, dujj±no br±hmaºo”ti. “Pakati kho es±, kassapa, lokasmi½ ‘dujj±no samaºo dujj±no br±hmaºo’ti. Acelako cepi, kassapa, hoti, mutt±c±ro, hatth±palekhano…pe… iti evar³pa½ addham±sikampi pariy±yabhattabhojan±nuyogamanuyutto viharati. Im±ya ca, kassapa, matt±ya imin± tapopakkamena samaºo v± abhavissa br±hmaºo v± dujj±no sudujj±no, neta½ abhavissa kalla½ vacan±ya– ‘dujj±no samaºo dujj±no br±hmaºo’ti.
“Sakk± ca paneso abhavissa ñ±tu½ gahapatin± v± gahapatiputtena v± antamaso kumbhad±siy±pi– ‘aya½ acelako hoti, mutt±c±ro, hatth±palekhano…pe… iti evar³pa½ addham±sikampi pariy±yabhattabhojan±nuyogamanuyutto viharat²’ti.
“Yasm± ca kho, kassapa, aññatreva im±ya matt±ya aññatra imin± tapopakkamena samaºo v± hoti br±hmaºo v± dujj±no sudujj±no, tasm± eta½ kalla½ vacan±ya– ‘dujj±no samaºo dujj±no br±hmaºo’ti. Yato kho [yato ca kho (ka.)], kassapa, bhikkhu avera½ aby±pajja½ mettacitta½ bh±veti, ±sav±nañca khay± an±sava½ cetovimutti½ paññ±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharati. Aya½ vuccati, kassapa, bhikkhu samaºo itipi br±hmaºo itipi.
“S±kabhakkho cepi, kassapa, hoti s±m±kabhakkho…pe… vanam³laphal±h±ro y±peti pavattaphalabhoj². Im±ya ca, kassapa, matt±ya imin± tapopakkamena samaºo v± abhavissa br±hmaºo v± dujj±no sudujj±no, neta½ abhavissa kalla½ vacan±ya– ‘dujj±no samaºo dujj±no br±hmaºo’ti.
“Sakk± ca paneso abhavissa ñ±tu½ gahapatin± v± gahapatiputtena v± antamaso kumbhad±siy±pi– ‘aya½ s±kabhakkho v± hoti s±m±kabhakkho…pe… vanam³laphal±h±ro y±peti pavattaphalabhoj²’ti.
“Yasm± ca kho, kassapa, aññatreva im±ya matt±ya aññatra imin± tapopakkamena samaºo v± hoti br±hmaºo v± dujj±no sudujj±no, tasm± eta½ kalla½ vacan±ya– ‘dujj±no samaºo dujj±no br±hmaºo’ti. Yato kho, kassapa, bhikkhu avera½ aby±pajja½ mettacitta½ bh±veti ±sav±nañca khay± an±sava½ cetovimutti½ paññ±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharati. Aya½ vuccati, kassapa, bhikkhu samaºo itipi br±hmaºo itipi.
“S±º±ni cepi, kassapa, dh±reti, mas±º±nipi dh±reti…pe… s±yatatiyakampi udakorohan±nuyogamanuyutto viharati. Im±ya ca, kassapa, matt±ya imin± tapopakkamena samaºo v± abhavissa br±hmaºo v± dujj±no sudujj±no, neta½ abhavissa kalla½ vacan±ya– ‘dujj±no samaºo dujj±no br±hmaºo’ti.
“Sakk± ca paneso abhavissa ñ±tu½ gahapatin± v± gahapatiputtena v± antamaso kumbhad±siy±pi– ‘aya½ s±º±nipi dh±reti, mas±º±nipi dh±reti…pe… s±yatatiyakampi udakorohan±nuyogamanuyutto viharat²’ti.
“Yasm± ca kho, kassapa, aññatreva im±ya matt±ya aññatra imin± tapopakkamena samaºo v± hoti br±hmaºo v± dujj±no sudujj±no, tasm± eta½ kalla½ vacan±ya– ‘dujj±no samaºo dujj±no br±hmaºo’ti. Yato kho, kassapa, bhikkhu avera½ aby±pajja½ mettacitta½ bh±veti, ±sav±nañca khay± an±sava½ cetovimutti½ paññ±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharati. Aya½ vuccati, kassapa bhikkhu samaºo itipi br±hmaºo itip²”ti.