Catu-ap±yamukha½

280. “Im±ya kho, ambaµµha, anuttar±ya vijj±caraºasampad±ya catt±ri ap±yamukh±ni bhavanti. Katam±ni catt±ri? Idha, ambaµµha, ekacco samaºo v± br±hmaºo v± imaññeva anuttara½ vijj±caraºasampada½ anabhisambhuºam±no kh±rividham±d±ya [kh±rivividham±d±ya (s². sy±. p².)] araññ±yatana½ ajjhog±hati– ‘pavattaphalabhojano bhaviss±m²’ti. So aññadatthu vijj±caraºasampannasseva paric±rako sampajjati. Im±ya kho, ambaµµha, anuttar±ya vijj±caraºasampad±ya ida½ paµhama½ ap±yamukha½ bhavati.
“Puna capara½, ambaµµha, idhekacco samaºo v± br±hmaºo v± imañceva anuttara½ vijj±caraºasampada½ anabhisambhuºam±no pavattaphalabhojanatañca anabhisambhuºam±no kud±lapiµaka½ [kudd±lapiµaka½ (s². sy±. p².)] ±d±ya araññavana½ ajjhog±hati– ‘kandam³laphalabhojano bhaviss±m²’ti. So aññadatthu vijj±caraºasampannasseva paric±rako sampajjati. Im±ya kho, ambaµµha, anuttar±ya vijj±caraºasampad±ya ida½ dutiya½ ap±yamukha½ bhavati.
“Puna capara½, ambaµµha, idhekacco samaºo v± br±hmaºo v± imañceva anuttara½ vijj±caraºasampada½ anabhisambhuºam±no pavattaphalabhojanatañca anabhisambhuºam±no kandam³laphalabhojanatañca anabhisambhuºam±no g±mas±manta½ v± nigamas±manta½ v± agy±g±ra½ karitv± aggi½ paricaranto acchati. So aññadatthu vijj±caraºasampannasseva paric±rako sampajjati. Im±ya kho, ambaµµha, anuttar±ya vijj±caraºasampad±ya ida½ tatiya½ ap±yamukha½ bhavati.
“Puna capara½, ambaµµha, idhekacco samaºo v± br±hmaºo v± ima½ ceva anuttara½ vijj±caraºasampada½ anabhisambhuºam±no pavattaphalabhojanatañca anabhisambhuºam±no kandam³laphalabhojanatañca anabhisambhuºam±no aggip±ricariyañca anabhisambhuºam±no c±tumah±pathe catudv±ra½ ag±ra½ karitv± acchati– ‘yo im±hi cat³hi dis±hi ±gamissati samaºo v± br±hmaºo v±, tamaha½ yath±satti yath±bala½ paµip³jess±m²’ti. So aññadatthu vijj±caraºasampannasseva paric±rako sampajjati. Im±ya kho, ambaµµha, anuttar±ya vijj±caraºasampad±ya ida½ catuttha½ ap±yamukha½ bhavati. Im±ya kho, ambaµµha, anuttar±ya vijj±caraºasampad±ya im±ni catt±ri ap±yamukh±ni bhavanti.
281. “Ta½ ki½ maññasi, ambaµµha, apinu tva½ im±ya anuttar±ya vijj±caraºasampad±ya sandissasi s±cariyako”ti? “No hida½, bho gotama”. ‘Koc±ha½, bho gotama, s±cariyako, k± ca anuttar± vijj±caraºasampad±? ¾rak±ha½, bho gotama, anuttar±ya vijj±caraºasampad±ya s±cariyako”ti.
“Ta½ ki½ maññasi, ambaµµha, apinu tva½ imañceva anuttara½ vijj±caraºasampada½ anabhisambhuºam±no kh±rividham±d±ya araññavanamajjhog±hasi s±cariyako– ‘pavattaphalabhojano bhaviss±m²”’ti? “No hida½, bho gotama”.
“Ta½ ki½ maññasi, ambaµµha, apinu tva½ imañceva anuttara½ vijj±caraºasampada½ anabhisambhuºam±no pavattaphalabhojanatañca anabhisambhuºam±no kud±lapiµaka½ ±d±ya araññavanamajjhog±hasi s±cariyako– ‘kandam³laphalabhojano bhaviss±m²”’ti? “No hida½, bho gotama”.
“Ta½ ki½ maññasi, ambaµµha, apinu tva½ imañceva anuttara½ vijj±caraºasampada½ anabhisambhuºam±no pavattaphalabhojanatañca anabhisambhuºam±no kandam³laphalabhojanatañca anabhisambhuºam±no g±mas±manta½ v± nigamas±manta½ v± agy±g±ra½ karitv± aggi½ paricaranto acchasi s±cariyako”ti? “No hida½, bho gotama”.
“Ta½ ki½ maññasi, ambaµµha, apinu tva½ imañceva anuttara½ vijj±caraºasampada½ anabhisambhuºam±no pavattaphalabhojanatañca anabhisambhuºam±no kandam³laphalabhojanatañca anabhisambhuºam±no aggip±ricariyañca anabhisambhuºam±no c±tumah±pathe catudv±ra½ ag±ra½ karitv± acchasi s±cariyako– ‘yo im±hi cat³hi dis±hi ±gamissati samaºo v± br±hmaºo v±, ta½ maya½ yath±satti yath±bala½ paµip³jess±m±”’ti? “No hida½, bho gotama”.
282. “Iti kho, ambaµµha, im±ya ceva tva½ anuttar±ya vijj±caraºasampad±ya parih²no s±cariyako. Ye cime anuttar±ya vijj±caraºasampad±ya catt±ri ap±yamukh±ni bhavanti tato ca tva½ parih²no s±cariyako. Bh±sit± kho pana te es±, ambaµµha, ±cariyena br±hmaºena pokkharas±tin± v±c±– ‘ke ca muº¹ak± samaºak± ibbh± kaºh± bandhup±d±pacc±, k± ca tevijj±na½ br±hmaº±na½ s±kacch±’ti attan± ±p±yikopi aparip³ram±no. Passa, ambaµµha, y±va aparaddhañca te ida½ ±cariyassa br±hmaºassa pokkharas±tissa.