Div±dayo

103. Divu k²l± vijigi½s± voh±rajjuti thomite,
sivu tant³nasant±ne kh² khaye kh± pak±sane.
104. K±-g± sadde (pi) gh± gandho’p±d±ne ruca rocane,
kaca ditya½ muca moce (atho) vica vivecane.
105. Rañja r±ge sañja saªge khalane majja suddhiya½,
yujo sam±dhimhi lujo vin±se jh± vicintane.
106. T± p±lane chidi dvedh±k±re mida sinehane,
madu’mm±de khida d²nabh±ve bhida vid±raºe.
107. Sida p±ke padagate vida satt± vicintane,
d² khaye supane d± (ca) d±ne d±tva’vakhaº¹ane.
108. Budh±’vagaman±’d²su atthesu yudha yujjhane,
kudha kope sudha soce r±dha hi½s±ya siddhiya½.
109. Idha sa½siddhivuddh²su sidha-s±dha (ca) siddhiya½,
vidha vedhe gidha gedhe rudhi ±varaº±’disu.
110. Mana ñ±ºe janu’pp±de hana hi½s±gat²su (pi,)
sin± soce kupa kope tapa sant±pa p²ºane.
111. Lupacchede rupa n±se pak±se dipa dittiya½,
dapa h±se labha l±bhe lubha gedhe khubho cale.
112. Sam³’pasama khedesu hara-hir² (ca) lajjane,
mil± gattav²n±me (ca) gil± h±sakkhaye (pi ca.)
113. L² silese drav²k±re v± gat² bandhanesu (ca,)
lisi lese tusa tose silis±’liªgan±disu.
114. Kilisa kaliso’pat±pe (atho) tasa pip±sane,
rusa rose disa-dusa app²timhi (duve siyu½.)
115. Yasuppayatane asu khepane (pi ca vattate,)
susa sose bhasa adhop±te nasa adassane.
116. S±’ss±de s±’vas±ne (ca) s± tan³karaºe (pi ca)h± c±ge muha vecitte naha sajjanabandhane naha soce pihicch±ya½ siniha-saniha p²tiya½.