Nijadehajjutipiñjaro’dap±di,
Dasasaªkhasahassacakkav±¼a-
Kuhar±lokakaro mah±vabh±so. ()
5. Apat±¼itacammanaddhabher²-
vikat²na½ sayameva vajjanampi,
tadanuttaradhammadesan±ya
bhavi µh±na½ anus±vaºassa loke. ()
6. Ghaºak±ha¼ava½sasaªkhav²º±-
bharaº±na½ sayameva vajjanamp²,
anupubbavih±rabh±van±na½
paµil±bh±ya nibandhana½ babh³va. ()
7. Parimuttivarattap±sak±r±-
ghara,yosaªkhalik±dibandhanehi,
migapakkhinar±namasmim±na-
vigamass±’si nid±nam±dibhuta½. ()
8. Bhuvanesu mah±janassa rog±-
pagamen±’disana½ ahosukhanti,
catur±riyasaccadassanena
bhavi µh±na½ catusaccadesan±ya. ()
9. Vividhabbhutar³pagocar±na½
bhuvi jaccandhajanassalocan±na½,
pabhavo pabhavo’si dibbacakkhu
paµil±bh±ya tilokalocanassa. ()
10. Thutag²tisudh±rasassa p±na½
badhir±na½ savaºañjal²puµehi,
atim±nusadibbasotadh±tu-
paµivedh±ya nid±nam±si tassa. ()
11. Bhuvi j±tija¼±dipuggal±na½
tadahen’ussatiy± sup±tubh±vo,
bhavi pubbamupaµµhitassatissa
satipaµµh±nanibodhan±ya µh±na½. ()
12. Visikh±caraºa½ sarojac±ru-
padaviññ±savasena paªgul±na½,
purima½ caturiddhip±davega-
paµil±bh±ya nimittam±si loke. ()
13. Madhurena sarena j±tim³g±
thutig²t±nya’vadi½su vandino’va,
bhuvi khujjajano’jugattal±bho
kuµilatt±’pagam±ya µh±nam±si. ()
14. Saraºa½ puris±sabho siy±no
bhavato duggatito vimuttiy±’ti,
karino’pi kari½su kuñcan±da½
turag± hesamaka½su p²tiye’va. ()
15. Visad± paµisambhid± catasso
paµivijjhissati c±’yati½ sac±’ya½,
sakapaµµanameva tannid±n±
taraº² s²ghamup±gamu½ vides±. ()
16. Sayameva virocana½ tad±ni
ratan±na½ bhuvan±karubbhav±na½,
raviva½saravissa dhammara½s²
visarassu’jjalan±ya µh±nam±s². ()
17. Turiy±ni saka½saka½ nin±da½
akaru½ tagguºad²pak±niv±’tra,
vivaµ± vidis±dis± sakitti-
visarok±sakate’va’hippasatt±. ()
18. Sakalassa kilesap±vakassa
parinibb±nasabh±vad²panena,
nirayesu hut±saj±lam±l±
tadahe nibbutim±pa j±tikhette. ()
19. Paris±su vis±radassa tassa
catuves±radañ±ºal±bhahetu,
bhuvanesu tad±mah±nad²na½
anabhissandanam±si kunnad²na½. ()
20. Udap±di pabh± nir±karitv±-
bilalokantariyesu andhak±ra½,
hatamohatama’gga maggañ±ºa-
jjutil±bh±ya nibandhana½ tam±si. ()
21. Suvimuttiraso siy±’va tassa
catur±sitasahassadhammakhandho,
madhura½ caturodadh²nam±si
salila½ santatara½ taraªgaritta½. ()
22. Vidis±su catuddis±su caº¹a-
pavanass±’pi av±yana½ tad±ni,
bhavi pubbanimittamattano’pi
bhaµadiµµhy±bhavadaµµhibhedan±ya. ()
23. Navapallavapattasekhar±na½
viµap²na½ kusum±hikiººabh±vo,
bhavi pubbanibandhana½ vimutti
kusumeh±’tumadehabh³saº±ya. ()
24. Kumud±karabodhakassa canda-
kiraºass±’tivirocana½ tad±si,
satibuddhasudh±karo’dayamhi
janasandohamanopas±dahetu. ()
25. Vimalattamanuºhat± nid±gha-
s³riyass³’pasamo nimittamagga½,
bhavi cetasikassa k±yikassa
paµil±bh±ya sukhassa tamhij±te. ()
26. Gagan±’ganag±dito’taritv±
pathavisaªkamaºa½ tad± khag±na½,
saraº±gamanassa µh±nam±si
jinadhamma½ sunisamma sajjan±na½. ()
27. Nabhas±’bhipavassana½ tad±ni
catud²pesu ak±lav±rid±na½,
paris±su akhaº¹adhammavuµµhi-
patanass±’si nibandhana½ jinamh±. ()
28. Chaºamaªgalak²¼aºa½ tad±ni
tidas±nampi sakesake vim±ne,
upagamma tahi½tahi½ ud±na
samud±nassanid±nam±’si bodhi½. ()
29. Vivaµ± sayameva mandir±na½
pihitañc±rakav±µav±tap±n±,
bhavadukkhanirodhag±mimagga-
paµil±bh±ya nimittam±hari½su. ()
30. Tadahe madhur±misassa pett²-
visayesv±haraºa½ khud±tur±na½,
bhavi k±yagat±sat±matassa
paµil±bh±ya nimittamattano’pi. ()
31. Divase jananussave pip±s±-
vigamo d²najanassa petaloke,
sukhitattassa upeccabuddhabh±va½. ()
32. Paµipakkhajanassa mettil±bho
tadahe v±yasav±yas±rinampi,
bhaviµh±namanantasattaloka-
visayabrahmavih±rabh±van±ya. ()
33. Satimaggaphalubbhave yatheva
bhavabh²ty±pagamo tath±gat±na½,
sati j±tamah±mahe bhaya½ v±
natiracch±nagat±nam±si t±so. ()
34. Piyabh±vupasaªkamo paj±na½
haday±nandakar±ya kho gir±ya,
jinadhammakath±ya s±vak±na½
viya s±maggirasassa p±tubh±vo. ()
35. Sitakittilat±ya ropit±ya
bhavato’smi½ bhuvan±lav±¼agabbhe,
viya nimmitayantav±ridh±r±
jaladh±r± dharaº²taluµµhahi½su. ()
36. Bhamar±valibh±rapañcavaººa-
kamalacchannamah²tala½ rar±ja,
jalaja½ thalaja½ par±gah±ra½
bhuvi sabbattha apupphi pupphaj±ta½, ()
37. Viµap²su lat±su khandhas±kh±-
satapatt±ni tad± supupphit±ni,
narav²ra’bhir³padassan±ya
bh³samumm²litalocan±ni’v±su½. ()
38. Upar³pari sattasatta hutv±
satapatt±ni s²l±talubbhav±ni,
tava abbhudayo sudullabhoti
kathayantivi’ha kap±tubh±vato no. ()
39. Nijap±ramit±lat±ya katti-
latay±’laªkatapupphah±sar³p±,
samalaªkari y±vat± bhavagga½
dhajam±l± jananussave tiloka½. ()
40. Avakujjasaroruh±bhir±ma½
nabhavambhojavanassiri½ babandha,
bhuvi pokkharavassam²disanti
vadam±na½va pavassi dhammavassa½. ()
41. Ramaº² ramaº²yar³pasobh±
acaru½ dhammamanaªgaraªgabh³mi,
madhup± madhup±namandir±ni
tadahe n±vasari½su dhammak±m±. ()(Abyapeta paµhamadutiya p±d±diyameka½)
42. Kamal± kamal±lay± vivesa
bhuvana½ bh³rinav±vat±rah±r²,
dharaº² dharaº²dhar±vata½s±
upah±r±tibhar±tureva kampi. ()(Abyapeta paµhamadutiya p±d±diyamaka½)
43. Rucira½ ruciraªgan± tad±ni
akaru½ k²¼amanekacandik±su,
suv²ra½ sucira½sikiººat±r±-
nikaro’bh±sataro’si bh±karo’va. ()(Abyapeta paµhamadutiya p±d±diyamaka½)
44. Pavano’pavano’pav±yam±no
pavinodesi parissama½ janassa,
vanad± vanad±havupasanti½
akaru½ sabbadhi sassasampadañca. ()(Abyapeta paµhamadutiya p±d±diyamaka½)
45. Visad± visad± sakittir±m±
mukharaªg±laya m±pakovid±na½,
sujan±’sujan± bhaji½su tassa
caraº±nyaªkitacakkalakkhaº±ni. ()(Abyapeta paµhamadutiya p±d±diyamaka½)
46. Vasudha½ vasudhampat² samagg±
dasadhammenan’us±sayu½ tad±ni,
hadaya½ yadayaªgam±ya v±ºy±
asata½ mittaduh² vidh±nayi½su. ()(Abyapeta paµhamadutiya p±d±diyamaka½)
47. Timad±’timad± gaj±dhip±pi
migar±j³hi tad± sam±cari½su,
pabal±’pabal± mig± tadaññe
paµisatth±ramaka½su aññamañña½. ()(Abyapeta paµhamadutiya p±d±diyamaka½)
48. Bhuvane bhuvanekalocanassa
jananasmi½ divase samujjal±n²,
nihanit±n’ihit±yudh±ti bhiti½
janayu½ p±pimatova netaresa½. ()(Abyapeta paµhamadutiya p±d±diyamaka½)
49. Pariv±ditadibbabheriv²º±-
turiya½ dassitadibbanaccabheda½,
gagana½ suraraªgamaº¹al±bha½
tidas±na½ upah±ras±ram±si. ()
50. Sovaººavaººavadhuy± garugabbhagasmi½
ta½nandanabbanasam±navanaªgatasmi½,
bhutabbhutanvitamahe nayanañjanasmi½
j±tamhi tamhi tanuje bhavi bhaddabhatti. ()(M±l±bandhana½)
Iti medh±nand±bhidh±nena yatin± viracite sakalakavijanahaday±nandananid±ne jinava½sad²pe avid³renid±nevividhapubbanimittap±tubh±vappavatti paridipo.Sattamosaggo.
1. Visuddha (va½saµµha) masesabandhavo
kum±ram±d±ya tilokalocana½,
aga½su tamh± kapilavhaya½pura½
pur²vata½sa½ samalaªkatañjasa½. ()
2. Tad± abhiññ±su vasisu p±rago
sam±dhivikkhambhitasabbakibbiso,
vih±si suddhodanabhumibhattuno
kul³pago devalan±mat±paso. ()
3. Tapodhano so pavivekak±mav±
div±vih±ratthamup±gato diva½,
tamatthamaññ±tumapucchi devat±-
pavattita½ passiyamaªgalussava½. ()
4. Tavevupaµµh±yakabhumibhattuno
varoraso m±riya m±rav±hini½,
par±jaya½ lacchati bodhim±yati½
mahussavo tampati vattate, bravu½. ()
5. Im±ya vuttantakath±ya codito
tapodhano iddhibalena iddhim±,
sur±laye antaradh±nan’antara½
niketane p±turahosi r±jino. ()
6. Kum±ranijjh±namanorathoka vasi
tahi½ supaññattamah±rahak±sane,
nisajja suddhodanar±jino’bruvi
tavatraja½ daµµhumidh±gatotya’ha½. ()
7. Narindac³¼±maºicumbit±nya’tha
pad±ni vand±payitu tapassino,
vibhusaº±laªkatamattasambhava½
nar±dhipo r±jakum±ram±hari. ()
8. Tadattabh±vena’hiv±dan±raha-
ssa’bh±vato tassa rar±ja s³nuno,
pavaµµayitv± jaµilassa sampati
jaµ±su cakkaªkitap±dapaªkaja½. ()
9. Kum±ram±d±ya samappitañjali½
vidh±ya p±desvanisammak±rino,
sace µhapeyyu½ jaµilassa sattadh±
phaleyya muddh± jaµitojaµ±ya’pi. ()
10. Sak±sanuµµh±ya athe’sibh³miy±
nihacca so dakkhiºaj±numaº¹ala½,
ak± mah±k±ruºikassa g±rava½
sirovir³¼hañjali pupphamañjar². ()
11. Udikkham±no vasin± samappita½
tamañjali½ bhattibharena bh³pati,
athon’ametv± tanum²saka½ saka½
pavandi p±damburuh±ni sununo. ()
12. Siy±’va buddho puris±sabho aya½
nadassana½ tassa siy± mamant² so,
nir³pama½ r³pasiri½ samekkhiya
pay±si niµµha½ upadh±raya½ vasi. ()
13. Vavatthayitvevamu¼±rabuddhim±
vitiººakaªkho hasam²saka½ ruda½,