Pallaªkatthamap³rit± tay±’ti,
Vutte so khipi nijjito’racakka½
Cakka½ cakkavaraªkitassa s²se. ()
99. Ta½ cakk±yudhamujjhitappabh±va½
yuddhe laddhajayassa m±rajissa,
ussisamhi var±san³pac±re
setacchantamivussita½ rar±ja. ()
100. Tuyha½ sañcinanamhi p±ram²na½
ko sakkh²’ti ahañca sakkhihomi,
sakkh²’ganti pavattam±rasen±-
ghoso bhumivid±raºori’v±si. ()
101. D±pentonijasakkhimuggatejo
b±hu½t±vapas±ray² paviro,
sakkh²hant²vada½’va m±rasena½
tajjento’va babh³va bhumic±lo. ()
102. M±taªgo girimekhalo chit±ri½
vandanto’vapap±ta jannukehi,
m±ro laddhapar±jayo nivattha-
vatthass±’pi anissaro pal±yi. ()
103. Ghoram±rabalav±raº±dhipa-
m±nadappanibhakumbhad±raºo,
bodhim³lavajir±sanopari
kesar²va virar±ja m±raji. ()
Iti medh±nand±bhidh±nena yatin± viracite sakala kavakijanahaday±nandad±nanid±ne jinava½sad²pe avid³re nid±nedevaputta m±rabala viddha½sana pavattiparid²podv±dasamo saggo.
1. Nikhilam±ratus±ravisosino
athajinaªakkurad²dhitim±lino,
ravi kat±vasaro’va’par±cala½
(duta’vilambita) g±mimup±gam². ()
2. Jaladhiv±risinehasupurite
abhavi pa½sumah²talamallake,
paºihit±parabhudharavattik±-
jalitad²pasikhe’va nabhomaºi. ()
3. Udayapabbatagabbhasamubbhava½
sakayasopaµibimbasama½subha½,
sapadi tappamukhe sasimaº¹ala½
kasiºamaº¹alavibbhamamubbahi. ()
4. Aruºavaººasudh±kara bh±kar±
divasasandhivil±siniy± khaºa½,
parihari½su’day±parabhudhara-
savaºaga½ maºimaº¹ana vibbhama½. ()
5. Ravidhur± vidhur± saras²vadhu
kamalakomalakosapuµañjal²,
upavane pavane’ritabh³ruh±
panamit±namit±va tapodhana½. ()(Yamakabandhana½.)
6. Aparas±garamuddhani bh±sura½
timiraj±lapara½ ravimaº¹ala½,
mukulitamburuhassirim±hari
bhamaracakkabhara½ saras³pari. ()
7. Lavaºav±ridhik±casar±vake
aparabh³dhara k³µa bhujappit±,
s³riyamaº¹alap±ti nimujjiya
purimay±mamukha½nakim±hari. ()
8. Maºipabh±ruºa bh±kara maº¹ala½
tamanubhuya mahambudhir±hun±,
mukhagata½vamita½ viyaka lohita½
jaladar±ji rar±ja dinaccaye. ()
9. Vitatameghapabh±hi muhu½ muhu½
ka¼ita p±µala pallava sampada½,
vanaghaµa½ viµapantaraga½ kam±
ph³µatamopaµala½pariº±may² ()
10. Subhajanebhajanenirapekkhin²
vipatin² patin²va rajassal±,
sumadhupe madhupe parivajjayu½
kamalin²malin²kataniraj±. ()(Yamakabandhana½.)
11. Madhumad±likul± makul±val²
anilabhaªga taraªga bhujerit±,
padumin² ramaº²hi sirimato
sumahit±maºikiªkiºiseºiva. ()
12. Rasikapakka phal±phala s±lisu
tarusiresu samosaram±nak±,
timirakhaº¹anibh± badhir²karu½
ravipatha½ virutehi vibhaªgam±. ()
13. Kumudin²pamad±’thasudh±kara-
karasatehi par±masan±para½,
kusumah±savil±sadhar± bhusa½
bhuvanavandiragabbhamalaªkari. ()
14. Himakaro hariºañjanah±rin±
nijakarena nir±kari taªkhaºe,
sakalaloka’vilocana sambhava½
ghanatamopaµala½hisajo yath±. ()(Silesabandhana½)
15. Sapadip±ramit±ramit±sayo
navaman’ussatiy±satiy± para½,
adhikat±’dhi sam±dhi sam±hito
purimaj±tibhave tibhave sari. ()(Yamakabandhana½)
16. Sumatip±daka jh±na samuµµhito
purimakhandhasam³hamanukkama½,
asariso’panisinnajay±sana-
ppabhuti y±vasumedhabhav±vadhi½. ()
17. Idhabhave samanantaraj±tiya½
tadiyakhandhapabandhamanussari,
ticatupañcachasatta nava’µµhapi
dasapi visatiti½sati j±tiyo. ()
18. Lahumanussarit±¼isa j±tiyo
pabhava khandhavasena tahi½tahi½,
bhavasata½bhavupa¹¹hasata½bhava-
dasasata½bhavalakkhamath±para½ ()
19. Aparim±ºa yugantagaj±tiyo
aparim±ºa vivaµµagaj±tiyo,
aparim±ºa yuganta vivaµµag±
aparim±ºa guºo sarij±tiyo. ()
20. Catusuyonisusattamanaµµhiti-
tibhavapañcagat²suparibbhami½,
kasirabh±ravaho ahamañjase
sakaµabh±ravaho gavajoyath±. ()
21. Itisamañña dharo’simamutra’ha½
iti nih²napasattha kulo bhavi½,
iti bhavi½ abh²r³pavir³pim±
itipi bhatta phakhal±phala m±hari½. ()
22. Anubhavi½kusal±kusal±raha½
vividhadukkhamadukkha madukkha kha½,
dasasat±yu sat±yumitobhavi½
itibhava½tibhava½samanussari. ()(Yamakabandhana½)
23. Itiha y±vasumedha bhava½ sudh²
sumariy±’tigat±’mitaj±tiyo,
asari sopaµilomavas± tato-
ppabhuti y±va ito tatiya½ bhava½. ()
24. Punaramutra tatobhavato cuto
samupapajji manantaraj±tiya½,
tahimaha½tusite tidas±laye
bhavimatijjuti santusit±bhidho. ()
25. Tusitadevanik±yasamatvayo
paramar³pa vil±sadharo’bhavi½,
sumadhur±matam±hari midisa½
anubhavi½sukhamindriya gocara½. ()
26. Samupaj²vimam±nusah±yana-
catusahassa maha½tusit±laye,
marugaºamburuh±sanay±cana½
iha paµicca tato bhavato cuto. ()
27. Jananir±jiniy± maºicetiye
sugatadh±tumiv±’samakucchiya½,
ravikule paµisandhimaha½ pitra-
narapati½ adhikicca samappayi½. ()
28. Itiha r³pamar³paman±dika½
viparivattati vattati n±para½,
visatiy± sati y±va dhiy±’sana½
vihatamohatamo’si bhave sudh². ()(Yamakabandhana½.)
29. Cutupapattipabandhavasenahi
avasavakattanadh±tuparampar±,
jalitad²pasikhe’va pavattati
nayidhapuggalavedakak±rako. ()
30. Purimakhandhapabandhamanekadh±
itivavatthayato hi kudiµµhiyo,
apagat±’ttani v²sativatthuk±
tamihadiµµhivisuddhi’ti vuccati. ()
31. Satimato ravimaº¹alasantibh±
sakaµamagganibh±’yamanussati,
purimaj±tisu n±bhivirajjhati
saravaye sarabhaªgasaro yath±. ()
32. Acutiy±cutiy±mati m±sane
sutavat²’tavat²’hati bujjhitu½,
samudite’mudite kumud±ni’ma
nakamal± kamal±ni alaªkari. ()(Yamakabandhana½.)
33. Ruciracandamaricivilepin²
kumudasaº¹avik±savih±sin²,
rajanimajjhimay±mavil±sin²
tadadhis²ladhana½ vij±bh±si ki½ ()
34. Ghanasun²lavis±latapovana½
analabh±surak²µakul±kula½,
rajanir±jiniy± kusum±kul±-
vira¼akesakal±pasiri½ bhaj². ()
35. Tadupah±rarat±yi’va komud²-
bhujalat±ya vibh±varibh²ruy±,
gahital±jakabh±janavibbhama½
phuµitakeravak±nana m±hari. ()
36. Tibhuvanekaravi½ ravibhattari
aparad²pagate saras²vadh³,
rajaniy± vihit±vasar±’pi ki½
paricari½su patibbatamabbhuta½. ()
37. Parilasi½su bhusa½ bhuvane’vu bho
ravipathe vitat±, vitat±rak±,
animise hi mah±ya mahimato
jalitad²pasikh±ca mah²tale. ()
38. Makaratenaketanasantibh±
tuhinad²dhitid²dhiti majjhime,
nisi dad±ra sad±rasar±gina½
hadayakeravakeravak±nana½. ()(Yamakabandhana½)
39. Atha bhav±bhavadiµµhivibheda na½
vimati moha tamopuµap±µa na½,
cutupap±tapabhuti vij±na na½
kathamalattha sadibbaviloca na½. ()
40. Kusalakammapabh±vasamubbhava½
sukhumaduragat±ni’pi gocara½,
animis±na pas±davilocana½
rudhirasembhamakal±pagata½ka yath±. ()
41. Tathariva’kkhisamena sudh±sina½
vimatidiµµhimisodhanahetun±,
hatamanopakilesamalena so
vigatam±nusakenahi cakkhun±. ()
42. Karatalamburuhoparicakkhum±
yath±riv±’malak²badar²phala½,
cutupapattigatepi tath±gate
tibhuvanamhi yathicchita maddasa. ()
43. Navupap±takhaºeca cutikkhaºe
visayabh±vamupenti tath±gat±,
tadupac±ravaseni’hadassana½
khamati aµµhakath±cariy±sabho. ()
44. Upadhih²na’dhihan²natath±gate
anapan²tapaº²ta tath±gate,
anabhir³pa’bhir³patath±gate
sugati duggati dugga mup±gate. ()(Yamakabandhana½.)
45. Tiriyamuddhamadhopatit²ya so
matipaha½ abhipassi yath±raha½,
nicitakammapatheca tath±gate
upari p±dakajh±nasamuµµhito. ()
46. Akusal±ni kari½su ime tidh±
sucarit±ni kari½su tidh± ime,
ariyamaggaphalehika samaªgino
nasamaº±’tipi antimavatthun±. ()
47. Guºanir±karaºena as±dhavo
upavadi½su nasanti guº±’ti’me,
apicasapakpuris±’riyapuggale
tadanur³paguºehi pasa½sayu½. ()
48. Vitathaladdhipar±masan± ime
paramaladdhipar±masan± ime,
gahitaladdhivasena tahi½tahi½
nicitakammapath± janat± aya½. ()
49. Caturap±yamap±yamap±yati½
upagat± sugati sugati½iti,
yati sam±hitav±hitav±’ ddasa
animisakkhisamakkhisamanvito. ()(Yamakabandhana½)
50. Samm±sammasatosato satimato kamm±dihetubbhava½
r³p±r³paman±gataªni mah± mohandhak±ro dhiy±,
abbhatthaªgami y±ya so¼asavidh± kaªkh±catek±lik±
s±kaªkh±taraºabbisuddhu dutiyey±me pavatt± mati. ()
Iti medh±nand±bhidh±nenayatin± viracite sakalakavijanahaday±nandad±nanid±ne jinava½sad²pe avidure nid±nepubbeniv±sañ±ºadibbacakkhuñ±º±dhigamapavattiparid²poterasamo saggo.
1. Sudh±kare vikasitakerav±kare
kamenu’ p±sati sati pacchima½ disa½,
vih±var² sasirucir±nana½ jina½
bhajanti pacchimamathay±ma motari. ()
2. Khaºa½ nis±pati virah±tureva’ya½
nis±vadh³ malinapayodharambar±,
catuddis±yatanayanehi sampati
mumoca s²karanikarassubindavo. ()
3. Kilesan±sanapasuto sam±dhin±
puthujjano tadanusaya½ yathubbahe,
tatha½’sun± bhuvanakalaªkasodhano
nahe kal±nidhi sakalaªka mubbah². ()
4. Puratthime nabhasi vikiººa t±rak±-