Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

S³rassat²n²ti

Paµhamo bh±go

Paº±mag±th±

1. Mukhamh± bhagavantassa,
sugandhakamal± subh±;
sañj±ta½ uttama½ v±ºi½,
vand±mi vittam±nas±.
2. Samajjhiµµho raciss±mi,
dakkhena r±jamantin±;
n±mena santena,
n²ti½ lokahit±vaha½;
s±laªk±ra½ sopadesa½,
n±men±ha½ svarassati½.
3. Pekkhantvima½ n²ti½ sant±,
mañj³sarukkhasannibha½;
n±nopadesasa½puººa½,
sadatthakusal± sad±.