328. Kaly±ºamitta½kant±ra½, yuddha½sabh±yabh±situ½;
asatth±gantumicchanti, mu¼h±tecaturojan±.
329. J²vantopimat±pañca by±senaparikittit±;
dukkhitoby±dhitopakkho, iºav±nityasevako.
330. Cakkhudv±r±dika½chakka½, sa½vutosapaññonaro;
chabbidhohotis²lena, as²len±pichabbidho.
331. Nidd±lukopam±doca, sukhitorogav±laso;
nicchandocakamm±r±mo, sattetesatthavajjit±.
332. Kulajopaññav±chando hirottapposutaddharo;
atthak±mosurakkhoca, aµµhetesatthayujjit±.
333. Kulaseµµhosapaññoca, vu¹¹his³rocas²lav±;
bahussutovuµµh±noca, m²rosugatig±miko;
navetesujan±seµµh±, p±p±tt±na½niv±raye.
334. Buddhopaccekabuddhoca, arah±-aggas±vako;
m±t±pit±garusatth±, d±yakodhammadesako;
paº¹itehi-imedasa, na dubbhant²tij±niy±.
335. Dhammatthak±mamokkh±na½ p±ºosa½siddhik±raºa½;
ta½nigh±toki½nihato, rakkhitoki½narakkhati.
336. Satha½d²gh±yukosabba satt±na½sukhak±raºa½;
asatha½panasabbesa½, dukkhahetunasa½sayo.
337. Yantagato-ucchurasa½, najah±tigajotath±;
saªg±mesugatoli¼a½, sussuten±picandana½.
338. S±ragandha½najah±ti, dukkhapattopipaº¹ito;
najah±tisata½dhamma½, sukhak±lekath±vak±.
339. Att±bandhumanuss±na½, ripu-att±vajantuna½;
att±vaniyatoñ±ti, att±vaniyatoripu.
340. Att±na½paricc±gena ya½nissit±nurakkhana½;
karontisajjan±yeva, nata½nitim±t±mata½.
341. Satthakabbavic±rena, k±logacchatidh²mata½;
byasanena-as±dh³na½, nidd±yakalahenav±.
342. Bhamar±pupphamicchanti, putimicchantimakkhik±;
suj±n±guºamicchanti, dosamicchantidujjan±.
343. Namantiphalinorukkh± namatevabudh±jan±;
sukkhakaµµhañcamu¼hoca, nevanamantibhijjate.
344. Sacesantoviv±dati, khippasandhiyarepuna;
b±lopatt±vabhijjanti, natesamatam±gamu½.
345. Appampis±dh³na½dhana½, k³p±v±rivanissayo;
bahuka½pi-as±dh³na½, nacav±riva-aººave.
346. Sokaµh±nasahass±ni bhayaµh±nasat±nica;
divasedivasemu¼ha½, ±v²santinapaº¹ita½.
347. Duµµhacittopan±hissa, kodhop±s±ºalekhito;
kucchitabbosujanassa, jalelekh±ciraµµhit±.
348. Niduluko-asantuµµho, akataññ³cabhiruko;
sakkontinasam±c±ra½, sikkhitu½tekad±cipi.
349. S±dhutta½sujanasam±gam±khal±na½
s±dh³na½nakhalasam±gam±khalatta½;
±moda½kusumabhava½dadh±tibh³mi,
bh³gandha½nacakusum±nidh±rayanti.
350. Guºamaddhisama½makkhe, parenakalahesati;
addhisama½pak±senta½, anumatta½pidosaka½.
351. Dosa½parassapassanti, attadosa½napassati;
tilamatta½paradosa½, n±¼ikera½napassati.
352. Kodho-attha½naj±n±ti kodhodhamma½napassati;
andhatama½tad±hoti, ya½kodhosahatenara½.
353. Kodho-abbhantarej±to, dhuva½n±setikodhana½;
vatth±laªk±rapuºº±ya½, mañjus±ya½sikh²yath±.
354. R±gon±mamanosalla½, guºavarattacorako;
r±huvijj±sasaªkissa, tapodhanahut±sano.
355. Natittir±j±dhanena paº¹itopisubh±site;
cakkh³pipiyadassane, s±garopimah±jale.
356. Asantuµµhoyatinaµµho, santuµµhopimah²pati;
sasajj±gaºik±naµµh±, nilajj±sukulagat±.
357. Bh³p±ººavaggith²sipp², abhijjh±lucapuggalo;
etesa½mahicchant±na½, mahicchat±-anicchit±.
358. ¾rogya½parama½l±bha½ santuµµh²parama½dhana½;
vis±soparama½ñ±ti, nibb±na½parama½sukha½.
359. Duggata½gacchabhol±bha, l±bhol±bhenap³rati;
thalepavuµµhapajjunna, ±po-±penap³rati.
360. Bodhayantinay±canti, deh²tipacchim±jan±;
passavatthu½ad±nassa, m±bhavat³ti-²diso.
361. Seleselenam±ºika½ gajegajenamuttika½;
vanevanenacandana½, µh±neµh±nenapaº¹ita½.
362. Satesuj±yates³ro, sahassesucapaº¹ito;
v±kya½satasahassesu, c±gobhavativ±nav±.
363. Jinena-±gata½s³ra½, dhanañcageham±gata½;
jiººa-anna½pasa½seyya, d±rañcagatayobbana½.
364. Potthakesucaya½sippa½ parahatthesuya½dhana½;
yad±-icchesamuppanne, nata½sippa½nata½dhana½.
365. V±c±vudh±car±j±no, sacc±vudh±casamaº±;
dhan±vudh±seµµhinoca, goº±vudh±daliddak±.
366. Ukkaµµhes³ramicchanti, kol±halesubh±sita½;
piya½annañcap±nañca, atthakiccesupaº¹ita½.
367. Kapaºet±rayemitta½ dubbhikkhedhañña½dh±raye;
sabh±ya½dh±rayesippa½, saªgah±nimah²tale.
368. Dubbhikkhe-annad±nañca, subhikkhecahiraññada½;
bhayecabhayadh±t±ra½, sabbesa½varama½vara½.
369. Ha½somajjhenak±k±na½, s²hogunna½nasobhate;
gadrabh±na½naturaªgo, b±l±nañcanapaº¹ito.
370. Nasor±j±yo-ajeyya½ jin±tinasosakh±ra½;
yo-ayuttenajin±ti, nas±bhariy±patino;
virodhatinateputt±, yenabharanti jiººa.
371. Natthivijj±sama½mitta½, natthiby±dhisamoripu;
natthi-attasama½pema½, natthikammapara½bala½.
372. Itthimissokutos²la½,
ma½sabhakkhokutodaya½;
sur±p±nokutosacca½,
mah±kodhokutotapa½.
373. Kv±tibh±rosamatth±na½ ki½d³robyavah±rina½;
kovidesosavijj±na½, koparopiyav±dina½.
374. Dubbhikkhokasinonatthi, sant±na½natthip±pako;
mugassakalahonatthi, natthij±garatobhaya½.
375. B±litth²makkhik±tuº¹i, is²nañcakamaº¹alu;
setambuphala½tambula½, nojjhiµµhamupaj±yato.
376. Pañcaraty±sugandhabb± sattaraty±dhanuggah±;
ekam±s±subhariy±, a¹¹ham±s±siss±mal±.
377. Malitthiy±duccarita½, macchera½dadatomala½;
mal±vel±mak±dhamm±, asmi½lokeparamhica;
mala½malatara½tato, avijj±parama½mala½.
378. Sutassarakkh±sabbad±bhiyogo,
kulassavattha½purisassavijj±;
raññopam±dopasamodhanassa,
itth²nantunatthevaj±turakkh±.
379. Satt±na½jarat±hanti taºh±hantisabbasukha½;
sabbabala½cint±hanti, day±hantisaka½dhana½.
380. N²cev±sosiri½hanti, hantigaru½cay±cako;
pasa½s±suguºa½hanti, hanticitta½asaññat±.
381. Asana½bhayamant±na½ macc±na½maraºa½bhaya½;
uttam±nantusabbesa½, avam±na½para½bhaya½.
382. S³riyotapana½tapo, nasantipariv±rit±;
candara½s²tala½j±ta½, t±rak±pariv±rit±;
upam±-etthañ±tabb±, s³riyacandar±juna½.
383. Alasomandabuddhica, sukhitorogap²¼ito;
nidd±roma½sava¹¹hano, subhakkhocaviluddhako.
384. Pam±doj±yatemad±, pam±d±j±yatekhayo;
khay±dos±pava¹¹hanti, mada½ki½najahebudho.
385. Y±disa½vappateb²ja½ t±disa½phala½sampatto;
kaly±ºak±rikaly±ºa½, p±pak±r²cap±paka½.
386. Puññ±p±paphala½yoce, nasaddahatisaccato;
sovesak±nana½khippa½, ±d±satalam±naye.
387. Sampar±yikattheyo nasaddahaticepiso;
±v±sesappag±m²na½, mokkhabheki½napassati.
388. Saddh±hirica-ottappa½, b±husacca½vira½sati;
paññ±casattadhammehi, sampannopaº¹itomato.
389. Ravim³la½sas²khandha½, sori-aªg±capattika½;
buddha½puppha½garub²ja½, bharaguphalamevaca.
390. Potthak±d²nikhetta½va lekh±niyuganaªgala½;
akkhar±nib²ja½katv±, carantopaº¹itobhave.
391. Akkhara½ekamekañca, buddhar³pa½sama½siy±;
tasm±hipaº¹itoposo, likheyyapiµakattaya½.
392. Duggati½n±bhij±yeyya, piµakattayak±rako;
bahukkhattu½cakkavatti, r±j±catud²p±dhipo.
393. Padesarajja½vipula½, gaºan±to-asaªkhyeyo;
chak±m±vacarodeva, r±j±hotibahukkhattu½.
394. D±n±d²nicapuññ±ni karontobodhi-aªkuro;
bhav±sabbaªgasampanno, tilokap³jitobhave.
395. Addhemahaddhanephite, j±yarekulamuttame;
uttamenevasa½v±so, piµakattayav±cako.
396. Ekakkharaphalenahi, piµakattayak±rako;
catur±s²tisahassa½, labhantipavara½sukha½.
397. Appaken±pimedh±v², p±bhatenavicakkhaºo;
samuµµh±peti-att±na½, anumaggivasandhama½.
398. Dukkha½p±passapuññassa sukha½missassamissaka½;
sabba½sadisaka½y±ti, ñ±tabba½kammunophala½.
399. Codentocatubh±g±ca, kammak±r±tayobh±g±;
s±minosamabh±g±ca, ekabh±g±numodan±.
400. Anattassav±ky±parama½tuºhi
asantamitt±parama½eka½;
sur³pad±r±varamandh±,
d³rekal±bh±varamassasukkha½.
401. H²nacajjopice hoti, uµµh±t±dh²tim±naro;
s²la-±c±rasampanno, nise-aggivabh±sati.
402. Nacajjavasalohoti,
nacajjahotibrahmaºo;
kammun±vasalohoti,
kammun±hotibrahmaºo.
403. Pathav²ve¼uka½patta½ cakkav±¼a½sucipphala½;
sineruvammika½khudda½, samuddop±tita½yath±.
404. Ekenevacakappena, m±tukh²ra½nasañcaya½;
tatotusamuddoc±pi, atirekatara½bahu½.
405. Brahm±tim±t±p²taro, pubb±cariy±vuccate;
±huneyy±caputt±na½, paj±namanukampak±.
406. Tasm±hinenamasseyya sakkareyyacapaº¹ito;
annena-athop±nena, vatthenasayanenaca.
407. Ucch±danenanh±pena, p±d±na½dhovanenaca;
uµµh±yap±dacariy±, upaµµh±peyyapaº¹ito;
idhevana½pasa½santi, paccasaggepamodati.
408. Ekassekenakappena puggalassaµµhisañcayo;
sama½pabbatar±simhi, itivutta½mahesin±.
409. Sabbad±na½dhammad±na½jin±ti;
sabbarasa½dhammarasojin±ti,
sabbarati½dhammaratijin±ti;
sabbadukkha½taºhakkhayojin±ti.
410. Appam±darat±hotha, sacittamanurakkhatha;
dukkh±-uddharathatt±na½, paªkesanna½vakuñjara½.
411. Cajadujjanasa½sagga½ bhajas±dhusam±gama½;
karapuññamahoratti½, saraniccamaniccata½.
412. Anicc±vatasaªkh±r±, upp±davayadhammino;
uppajjitv±nirujjhanti, tesa½v³pasamosukho.
413. Nahidhammo-adhammoca, ubhosamavip±kino;
adhammoniraya½neti, dhammop±petisuggati½.
414. Samas²sa½samap±da½ antarañcasama½sama½;
ida½manasinidh±ya, likheyyapiµakattayanti.