Abyayataddhita

266. “Vibh±ge dh± ce”ti dh±, cak±rena soppaccayo ca. Ekena vibh±gena ekadh±, nip±tatt± silopo. Padavibh±gena padaso.
267. “Sabban±mehi pak±ravacane tu th±”ti th±. Tuk±rena thatt± ca. Sabbo pak±ro, sabbena pak±rena v± sabbath±. Eva½ aññathatt±.
268. “Kimimehi than”ti tha½, k±dese-katha½. I-±dese-ittha½, thanti yogavibh±gena tha½-bahuttha½.
269. Amalina½ malina½ karot²ty±dyatthe-abh³tatabbh±ve gamyam±ne karabh³yoge sati n±mato yad±din± ²ppaccayo, malin²karoti seta½. Abhasmano bhasmano karaºanti bhasm²karaºa½ kaµµhassa. Amalino malino bhavat²ti malin²bhavati seto. ¿ppaccayantopi nip±to. Abh³tatabbh±veti ki½, ghaµa½ karoti, ghaµo bhavati.
Karabh³yogeti ki½, amalino malino j±yate.
Avatth±vatovatthay±, bh³tassaññ±ya vatthuno.
T±y±vatth±ya bhavana½, abh³tatabbhava½ vidu½.
Taddhito.