Kevalaphuµasamat±

133. Sambh±van²yasambh±va½,
bhagavanta½ bhavantagu½;
bhavantas±dhan±kaªkh²,
ko na sambh±vaye vibhu½
.
133. “Sambh±van²ye”cc±di. Sambh±van²yo ±daraº²yo. Sadevake loke santo sobhano bh±vo adhipp±yo yassa ta½. Bhavanta½ nibb±na½ gatoti bhavantagu, ta½ vibhu½. Bhagavanta½ samm±sambuddha½. Bhavassa sa½s±rassa anto avas±na½ nibb±na½, tassa s±dhana½ samp±danam±kaªkhati s²len±ti bhavantas±dhan±kaªkh², ko n±ma sa½s±ravattijano. Na sambh±vaye ±dara½ na kareyya, karotyev±ti attho.
133. “Sambh±van²yi”cc±di. Sambh±van²yasambh±va½ sadevakena lokena ±daraº²yasobhan±dhipp±ya½ bhavantagu½ bhavassa antasaªkh±ta½ nibb±na½ gata½ vibhu½ pabhu½ bhagavanta½ samm±sambuddha½ bhavantas±dhan±kaªkh² nibb±nas±dhan±bhil±s² ko katamo sa½s±ravattijano na sambh±vaye ±dara½ na kareyya, karotyeva. Santo ca so bh±vo c±ti ca, sambh±van²yo sambh±vo yasseti ca, bhavassa antanti ca, bhavanta½ gatoti ca, tassa s±dhananti ca, ta½ ±kaªkhati s²len±ti ca viggaho.