Kevalamudusamat±

132. Kokil±’l±pasa½v±d², munind±’l±pavibbhamo;
hadayaªgamata½ y±ti, sata½ deti ca nibbuti½.

Kevalaphuµasamat±

133. Sambh±van²yasambh±va½, bhagavanta½ bhavantagu½;
bhavantas±dhan±’kaªkh², ko na sambh±vaye vibhu½.

Missakasamat±

134. Laddhacandanasa½sagga, sugandhi malay±n’ilo;
manda m±y±ti bh²to’va, munindamukham±rut±.
135. Aniµµhura’kkhara’pp±y±, sabbakomala nissaµ±;
kicchamucc±raº±’peta, byañjan± sukhum±lat±.
136. Passant± r³pavibhava½, suºant± madhura½ gira½;
caranti s±dh³ [s±dhu (s²-chandh±nurakkhaºattha½)] sambuddha, k±le ke¼iparammukh±.
137. Alaªk±ravih²n±’pi, sata½ sammukhate’dis²;
±rohati visesena, ramaº²y± ta’dujjal±.
138. Romañca piñcha racan±, s±dhu v±d±hitaddhan²;
la¼anti’me munimeghu, mmad± s±dhu sikh±val±.
139. Sukhum±latta matthe’va, padatthavisayampi ca;
yath± mat±disaddesu, kittises±dikittana½.
140. Siliµµha pada sa½sagga, ramaº²ya guº±’layo;
sabandhag±ravo so’ya½, sileso n±ma ta½ yath±.
141. B±lin’duvibbhama’cchedi, nakhar±’vali kantibhi;
s± munindapada’mbhoja, kanti vo valit±’vata½.
142. Ukka½savanto yokoci, guºo yadi pat²yate;
ud±ro’ya½ bhave tena, san±th± bandhapaddhati.
143. P±dambhoja rajo litta, gatt± ye tava gotama;
aho! Te jantavo yanti, sabbath± nirajattana½.
144. Eva½ jin±n’ubh±vassa, samukka½so’tra dissati;
paññav± vidhin±n’ena, cintaye para m²disa½.
145. Ud±ro sopi viññeyyo, ya½ pasattha visesana½;
yath± k²¼±saro l²l±, h±so hemaªgad±’dayo.
146. Lokiya’tth±n’a’tikkant±, kant± sabbajan±napi;
kanti n±m±’tivuttassa, vutt± s± parih±rato.

Yath± muninda icc±di.

147. Atthabyatt±’bhidheyyass±,
neyyat± saddato’tthato;
s±’ya½ tadubhay± neyya, parih±re padassit±;
yath± mar²cicc±di ca, manonurañjanocc±di.

Puna atthena yath±

148. Sabh±v±’malat± dh²ra, mudh± p±danakhesu te;
yato te’vanat±n’anta, mo¼icch±y± jahanti no.
149. ‘Bandhas±ro’ti maññanti, ya½ samagg±pi viññuno;
dassan±’vasara½ patto, sam±dhi n±ma’ya½ guºo.
150. Aññadhammo tato’ññattha, lokas²m±n’urodhato;
samm± ±dh²yate’cce’so, ‘sam±dh²’ti niruccati.