Ýh±y²bh±vappabheda-uddesa

342. Rati, hasso, ca soko, ca,
kodhu, ss±h±, bhaya½,pi ca;
jigucch±, vimhayo, ceva, samo ca nava µh±yino.

Byabhic±r²bh±va-adhipp±ya

343. Tirobh±v±, vibh±v±’di, visesan±’bhimukhyato;
ye te caranti s²lena, te honti byabhic±rino.

Byabhic±ribh±vapabheda

344. Nibbedo takka, saªk±, sama,
dhiti, ja¼at±, d²natu, gg±, lasatta½,
sutta½, t±so, gil±nu, ssuka, harisa,
sati, ss±, vis±d±, bahitth± [bahiddh± (ka.)];
cint±, gabb±, pam±ro, marisa, mada,
matu, mm±da, moh±, vibodho,
nidd±, veg±, sabila½, maraºa,
capalat± [sacapal± (ka.)], by±dhi, tetti½sa mete.