Asantaphalanidassana

305. Uday± samaºindassa, yanti p±p± par±bhava½;
dhammar±javiruddh±na½, s³cayant± duran’tata½.

Santaphalanidassana

306. Siro nikkhitta caraºo, cchariy±na’mbuj±na’ya½;
parama’bbhutata½ loke, viññ±peta’ttano jino.
307. Vibh³tiy± mahantatta½, adhipp±yassa v± siy±;
paramukka½sata½ y±ta½, ta½ mahantatta m²rita½.

Vibh³timahantatta

308. Kir²µa ratana’cch±y±, nuviddh±’tapa v±raºo;
pur± para½ siri½ vindi, bodhisatto’ bhinikkham±.