Gammaparikappan±

274. Day± sañj±ta saras±, deh± nikkhantakantiyo;
p²ºent± jina! Te s±dhu, jana½ sarasata½ nayu½.
275. ¾rabbhantassa ya½kiñci, kattu½ puññavas± puna;
s±dhanan’taral±bho yo, ta½ vadanti sam±hita½.
276. M±r±’ribhaªg±’bhimukha, m±naso tassa satthuno;
mah±mah² mah±rava½, rav²’ya’mupak±rik±.
277. Avatv±’bhimata½ tassa, siddhiy± dassana’ññath±;
vadanti ta½ ‘pariy±ya, vutt²’ti sucibuddhayo.
278. Vivaµa’ªgaºanikkhitta½, dhana’m±rakkha vajjita½;
dhanak±ma! Yath±k±ma½, tuva½ gaccha yadicchasi.
279. Thuti½ karoti nindanto, viya ta½ by±javaººana½;
dos±’bh±s± guº± eva, yanti sannidhi matra hi.
280. Sañc±letu mala½ tva½’si, bhusa½ kuvalay±’khila½;
visesa½ t±vat± n±tha!, Guº±na½ te vad±ma ki½?
281. Visesi’cch±ya½ dabbassa, kriy±, j±ti, guºassa ca;
vekalladassana½ yatra, viseso n±ma ya½ bhave.
282. Na rath±, na ca m±taªg±, na hay±, na pad±tayo;
jito m±r±ri munin±, sambh±r±vajjanena hi.

Dabbavisesavutti.

283. Na baddh± bh³kuµi, neva, phurito dasanacchado;
m±r±ribhaªga½ c±’k±si, muni v²ro varo saya½.

Kriy±visesavutti.

284. Na dis±su by±tt± [tat± (ka.)] ra½si,
n±’loko lokapatthaµo;
tath±pyan’dhatamahara½, para½ s±dhusubh±sita½.

J±tivisesavutti.

285. Na khara½, na hi v± thaddha½, muninda! Vacana½ tava;
tath±pi g±¼ha½ khaºati, nimm³la½ janat±mada½.

Guºavisesavutti

286. Dass²yate’tiritta½ tu, s³rav²rattana½ yahi½;
vadanti viññ³vacana½, ru¼h±haªk±ra m²disa½.
287. Dame nandopanandassa, ki½ me by±p±radassan±?
Putt± me p±dasambhatt±, sajj± sante’va t±dise.
288. Sileso vacan±n’ek±, bhidheyye’kapad±yuta½;
abhinnapadav±ky±di, vas± tedh±’ya m²rito.
289. Andhatamaharo h±r², sam±ru¼ho mahodaya½;
r±jate ra½sim±l²’ya½, bhagav± bodhaya½ jane.

Abhinnapadav±kyasileso.

290. S±rad±’malak±’bh±so, sam±n²ta parikkhayo;
kumud±’karasambodho, p²ºeti janata½ sudh².

Bhinnapadav±kyasileso.

291. Sam±hita’ttavinayo, ah²na mada maddano;
sugato visada½ p±tu, p±ºina½ so vin±yako.

Bhinn±bhinnapadav±kyasileso.

292. Viruddh±, viruddh±, bhinna, kamm±, niyamav±, paro;
niyama’kkhepavacano, avirodhi, virodhya’pi.
293. Ocitya samposak±di, sileso, padaj±’di [padaj±ti (ka.)] pi;
esa½ nidassanesve’va, r³pa m±vi bhavissati.