Padadosa uddesa

18. Viruddhatthantar±, jhattha, kiliµµh±ni, virodhi ca;
neyya½, visesan±pekkha½, h²natthaka manatthaka½.

V±kyadosa uddesa

19. Dos± pad±na v±ky±na, mekattha½ bhaggar²tika½;
tath± by±kiŗŗa g±mm±ni, yatih²na½ kamaccuta½;
ativutta mapetattha½, sabandhapharusa½ tath±.

V±kyatthadosa-uddesa

20. Apakkamo’ cityah²na½, bhaggar²ti, sasa½saya½;
g±mma½ duµµh±laŖkat²ti, dos± v±kyatthanissit±.