2. Matt±vuttiniddesa-dutiyapariccheda

Gaºaniyama

17. Chaµµho’khilalahu,jo v±,
gayut±’ññe,cha’ggaº±,na jo visame,;
ariy±yan’ta¹¹he lo, chaµµho,n’te go,gaº± cha’ññe.

Yatiniyama

18. Paµhama¹¹he chaµµho ce,
sabbalahe,’tth±’dilahuni bhavatiyati;
tapparako,ntepi, sace, carimepi, bhavati catutthon’te.
19. Ariy±s±mañña½ ce, pubbo’dita lakkhaºa½ bhave yass±.
20. ¾dima’matha p±dayuga½, yass± tya½’sehi s± pathy±.
21. Yattha gaºattaya mullaªghi,
yo’bhayatth±’dimo bhave vipul±.
22. Garumajjhago jak±ro, catutthako dutiyako capal±.
23. Capal±’gat±’khila½ ce, dal±’dima½ lakkhaºa½ bhajati yass±;
pathy±lakkhaºa’mañña½, mukhacapal± n±ma s± bhavati.
24. Pathy±ya lakkhaºa½ ce, paµhama¹¹he lakkhaºa½ tu capal±ya;
dutiye dale’tha yass±, pakittit± s± jaghanacapal±.

Ariy±j±tiyo.

25. Sabba½paµhamadale yadi, lakkhaºa’mariy±ya vutta’mubhayesu;
yass± dalesu yutta½,
vutt± s± g²ti vutta yati lalit±.
26. Ariy±ya½ dutiya’¹¹he, gadit±’khilalakkhaºa½ ya½ ta½;
bhavati dalesu’bhayesupi,
yadi yass± s±’ya mupag²ti.
27. Ariy±ya’¹¹hadvitaya½, pubbodita lakkhaºo’peta½;
vipariyayen±’bhihita½,
yass± sambhavati ce’ha so’gg²ti.
28. Ariy±pubba’¹¹ha½ yadi, garune’ken±’dhikena nidhane yutta½;
yadi pubba’¹¹hasam±na½, dala mitara½ co’dit±’ya’mariy±g²ti.

G²tij±tiyo.

29. Visame cha siyu½ kal± mukhe,
same tva’µµha, ra,la,g±, tato’pari;
vet±l²ya½ ta muccate, lahu chakka½ na nirantara½ same.
30. Vet±l²yopama½ mukhe ta½,
opacchandasaka½ ra,y± ya’dante.
31. ¾p±talik± kathit±’ya½, bhagag±n’te yadi pubbamiva’ñña½.
32. Yad±’dito dakkhiºantik±,
µhite’ttha p±desv±’khilesu jo.
33. ‘Udiccavutt²’ti vuccate,
jo c±’do visamesu saºµhito.
34. Pubbattha, samesu ce ga, j±, ‘paccavutti’ rudit±’ti saºµhit±.
35. Sam±sam±’tr±’dina½ sam±,
sa½yut± bhavati ta½ pavattaka½.
36. Assa s± sama kat±’ parantik±.
37. Tada’ññaj± c±ruh±sin².

Vet±l²yaj±tiyo.

38. Dvika vihata vasu lahu acaladhiti ri’ha.
39. Matt±samaka½ navamo lgan’te.
40. Jo nl±’ thav±’ººav± visiloko.
41. Tadvayato v±nav±sik±’khy±.
42. Pañca,µµha,navasu yadi lo citr±.
43. Ga,ly±’µµhahi ce’s± vu’pacitr±.
44. Ya’mat²ta lakkhaºa visesa yuta½, (citr±)
matt± sam±’di p±d±’bhihita½; (visiloka)
aniyata vutta parim±ºa sahita½, (v±nav±sik±)
pathita½ janesu p±d±kulaka½. (Visiloka)

Matt±samaka j±tiyo.

45. Vin± vaººehi matt± g±, vin± vaºº± gar³hi tu;
vin± lah³hi garavo, dale pathy±dino mat±.

Iti vuttodaye chandasi matt±vuttiniddeso n±ma

Dutiyo paricchedo.