230. ©a½+ª±ka½ na½mhi

Na½mhi tumha-amhasadd±na½ savitatt²na½ ªa½+ª±ka½ honti pacceka½. Tumha½ tumh±ka½ amha½ amh±ka½ asm±ka½. Kacc±yane ekavacanassa a½vidh±nattha½ sutta+m±raddha½, ettha pana attag±ravavasena a½mhi tumha½ amha½bhi sijjhanti bahul±dhik±r±.

214. Sm±mhi tvamh±

Sm±mhi tumhassa savitattissa tvamh± hoti v±. Tvamh± tvay± tay±, may±.

226. Smimhi tumhamh±na½ tayi+mayi

Smimhi tumha-amhasadd±na½savibhatt²na½ tayi+mayi hoti yath±kkama½. Tvayi tayi, mayi. Tumhesu.