179. No+n±+nesv±

No+n±+nesu yuv±d²na+m± hoti. Yuv±no yuv±. Bho yuva yuv±, yuv±no yuv±. Yuv±na½ yuva½, yuv±no yuv±ne yuve. Yuv±n±.

178. Yuv±d²na½ su+hisv±+naªa

Su+hisu yuv±d²na+m±naªa hoti. Yuv±nehi yuv±nebhi.

193. Yuv± sassi+no

Yuv± sassa v± ino hoti. Yuvino yuvassa, yuv±na½.

180. Sm±+smi½na½ n±+ne

Yuv±dahi sm±+smi½na½ n±+ne nicca½ honti yath±kkama½. Yuv±n±, yuv±nehi yuv±nebhi. Yuv±ne, yuv±nesu. Maghava+puma+vattahasadd± yuvasaddasam±. Aya½ viseso–