157. Muc± v±ti

Muc± paresa½ kta+ktavant³na½ tassa ko v± hoti. Muca=mocane, mucc²ti mukko mutto. Amuc²ti mukkav± muttav±. Sakko-tiºv±d²su “i bh² k±” din± siddha½. Asakkh²ti sakko. Kta+ktavant³su satto sattav±tveva hoti.

106. Muha+bah±nañca te k±nubandhe+tve

Muha+bah±na½ duhissa ca d²gho hoti tak±r±do k±nubandhe tv±na+tv±vajjite. Muha=vecitte, baha+braha+br³ha vuddhiya½. Muyhitta bayhitth±ti m³¼ho b±¼ho, “gamanatth±” din± akammakatt± kattari kte d²gho “ruh±d²hi ho ¼a c±”ti tassa ho ca hassa ¼o ca hoti. Eva½ g³¼ho. “K±nubandhe+tve”ti y±va “s±sassa sisa v±” tya+dhik±ro.