5,177. Karassa sossa kubba+kuru+kayir±

Karassa sa ok±rassa kubb±dayo v± honti nta+m±na+ty±d²su. Kubbati, kubbanti. Karoti, karonti. Karosi, karotha.

23. Karassa sossa ku½

Karassa sa ok±rassa ku½ v± hoti mimesu. Kummi karomi. Kumma karoma. Paracchakke kurute kubbate, kubbante icc±di. Kayirati, kayiranti icc±di. Kamme-kyassa dvitte ²ssa rasso, kariyyati, kar²yati v± icc±di. “Tavaggavaraº±” din± ye rassa yak±re kayyati, kayyanti. Bahul±dhak±r± kamme kvaci imin± kayir±dese tena kayirati, kayiranti icc±di. Bhavissatimhi–