13. M±yoge ²+±-±d²

M±yoge sati ²-±dayo ±-±dayo ca v± honti. Sakak±lato k±lantarepi paccayavidh±nattho+ya½. M± bhava½ abhavittho icc±di. V±vidh±n±ssaty±di+eyy±di+tv±dayopi honti, m± bhava½ bhavissati, m± bhava½ bhaveyya, m± bhava½ bhavatu icc±di. (¿-±dipaccayanayo).

5. Anajjatane ± ³-o ttha a mh± ttha tthu½ se vha½ i½ mhase

Avijjam±najjatane bh³tatthe vattam±nato kriyatth± ±-±dayo honti v±. “Eyy±th±”din± tthe “± ² ³ mh±” icc±din± rasse ca so abhavattha bhavattha abhava bhava abhav± bhav±, te abhavu bhavu abhav³ bhav³. O, “oss±”ti-±din± a-±dayo, abhava bhava abhavi bhavi abhavattha bhavattha abhavattho bhavattho, si-±dese abhavasi bhavasi abhavo bhavo. Tumhe abhavattha bhavattha. Aha½ abhava½ bhava½ abhava bhava, maya½ abhavamha bhavamha abhavamh± bhavamh±. So abhavattha bhavattha. Te abhavatthu½ bhavatthu½. Tva½ abhavase bhavase. Tumhe abhavavha½ bhavavha½. “Issa ca siña”ti si½, aha½ abhavasi½ bhavasi½ abhavi½ bhavi½. Maya½ abhavamhase bhavamhase. Kamme-tthe sukha½ tay± anubh³yittha, iñ±gam±bh±ve anubh³yattha icc±di. Bh±ve-abh³yattha bh³yattha icc±di.
So odana½ apacattha pacattha icc±di kattusama½. Kamme-apac²yattha pac²yattha apaccattha paccattha apac²ya pac²ya apac²y± pac²y± apacca pacca apacc± pacc±. Apac²yu pac²yu apac²y³ pac²y³ apaccu paccu apacc³ pacc³ icc±di. “M±yoge ²+±-±d²”ti m±yogepi ±-±dayo, m± bhava½ apaccattha icc±di.
Tath± agacchattha gacchattha icc±di purimasama½. Tath± agamattha gamattha icc±dipi aghammattha ghammattha icc±dipi. (Anajjatanapaccayanayo).