2. Bhavissati ssati ssanti ssati ssatha ss±mi ss±ma ssate ssante ssase ssavhe ssa½ ss±mhe

Bhavissati=an±raddhe atthe vattam±nato kriyatth± ssaty±dayo honti.

35. A+²+ss±d²na½ byañjanassiña

Kriyatth± paresa½ a-±d²na½ ²-±d²na½ ss±d²nañca byañjanassi+ña hoti vibh±s±. Vavatthitavibh±s±+ya½. Sseti ss±d²na½ ssati-±d²nañc±vayavo gahito, “³byañjanass±”ti siddhepi ty±d²su etesamev±ti niyamattho+ya+m±rambho. Lass±k±ralope o+av±dese bhavissati, bhavissanti. Bhavissasi, bhavissatha. Bhaviss±mi, bhaviss±ma. Bhavissate, bhavissante. Bhavissase, bhavissavhe. Bhavissa½, bhaviss±mhe.
Kamme–