60. Parassa sa½khy±suti

Sa½khy±su parassa o, paro satasm± adhik± parosata½.

61. Jane puthassuti

Puthassa jane u hoti. Puthagev±+ya½ janoti puthujjano, jassa dvitta½.

62. So chass±+h±+yatane v±

Ahe ±yatane ca uttarapade chassa so hoti v±. S±ha½ ch±ha½, sa¼±yatana½ cha¼±yatana½. (Sambara½)

63. Ltu+pit±d²na+m±ravaraªa

Ltupaccayant±na½ pit±d²nañca yath±kkama+m±ravaraªa v± hontu+ttarapade. Satthuno dassana½ satth±radassana½, katt±raniddeso. M±tarapitaro. V±tveva, satthudassana½, m±tuj±yo.